Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Koncert za pomoc

W najbliższą niedzielę – 29 listopada – na hali OSiR w Biłgoraju odbędzie się koncert w ramach akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Rozpoczęcie o godz. 16:30. Biletem wstępu będzie podarunek dla potrzebujących objętych akcją, czyli: odzież, obuwie, zabawki, książki, artykuły szkolne i papiernicze, środki czystości i higieny osobistej, słodycze, żywność długoterminowa, ziemiopłody, przedmioty gospodarstwa domowego. Organizatorem koncertu jest biłgorajski MDK i OSiR. Zapraszamy.

 

plakat koncert pdpz

Konkursy ofert na 2016 rok

Zarząd Powiatu w Biłgoraju uchwałą z dnia 24 listopada 2015r. ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania planowane do zlecenia w 2016 roku z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji zdrowia. Więcej szczegółów na BIP.

Zaproszenie na sesję

Zapraszamy na XIII sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się 26 listopada 2015 roku o godz. 16 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej...

Uchwała o nieodpłatnej pomocy prawnej

Uchwała Nr 109/2015
Zarządu Powiatu w Biłgoraju
z dnia 12 listopada 2015 roku

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Na podstawie art.32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz.1445) i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 ze zm.), w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 roku, poz.1255) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej przez organizację pozarządową, w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się :
- na stronie internetowej Powiatu Biłgorajskiego www.bilgorajski.pl,
- w Biuletynie Informacji Publicznej, www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl,
- na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1 - Otwarty konkurs ofert

Czytaj więcej...

Ankieta zadowolenia pacjenta

logo badania nfzOd 5 do 30 listopada Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadza ankietę monitorowania poziomu satysfakcji pacjenta. Pierwszym etapem jest badanie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Ankieta skierowana jest do pacjentów, a udział w niej jest dobrowolny i anonimowy. Skierowana jest do pacjentów, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy skorzystali ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Analiza uzyskanych na podstawie ankiety informacji umożliwi opracowanie takich rozwiązań, które usprawnią funkcjonowanie organizacji udzielania świadczeń. Link do ankiety:

http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/rusza-pilotazowa-ankieta-monitorowania-poziomu-satysfakcji-pacjenta-z-udzielonych-swiadczen,6774.html