Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1dobre informacje dla wykonawców prac geodezyjnych korzystających z GEOPORTALU

geoportalPrzy wymianie danych elektronicznych (pobieranie przez wykonawców robót geodezyjnych) przy wykorzystaniu geoportalu powiatowego zastosowanie ma „Mnożna SU 0.8” (0.8 ceny bazowej za materiał). Odbywa się to w trybie tzw "chronionym" (połączenie jest szyfrowane).

W tym trybie dostępny jest moduł zgłaszania i przeglądania prac geodezyjnych dla wykonawców robót geodezyjnych połączony bezpośrednio z programem do prowadzenia bazy PODGIK. Przy niektórych rodzajach prac geodezyjnych można w większości wyeliminować wizyty w Urzędzie.

Przypominamy, że warunkiem koniecznym do korzystania z geoportalu jest posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

Czytaj więcej...

Nowe kalendarze imprez na rok szkolny 2016/2017

podsumowanie

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzami imprez na rok szkolny 2016/17 (igrzyska, gimnazjada, licealiada). Kalendarz dostępny będzie w zakładce kalendarz imprez.

Dodatkowo w zakładce Powiatowe Stowarzyszenie Sportu umieszczane będą informacje dotyczące zmian terminu miejsca itp.

Zawody rozpoczynają się o godzinie 10.00. Wszystkie szkoły bezwzględnie posiadają kartę zgłoszenia do zawodów i zgłaszają się na zawody punktualnie. Gospodarz zawodów zabezpiecza szatnie dla zawodników, sędziów, boisko oraz oprawę rozpoczęcia i zakończenia zawodów.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z konsultacji programu współpracy na 2017 rok

herbmalypBiłgoraj 30 wrzesień 2016r.

Sprawozdanie

z przebiegu konsultacji „Projektu” uchwały Rady Powiatu w Biłgoraju w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.

„Projekt” uchwały Rady Powiatu w Biłgoraju w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok zgodnie z uchwałą nr XXXIX/329/2010 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji poddany został konsultacjom. Na stronie www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl, www.bilgorajski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Biłgoraju zostało umieszczone w dniu 13 września 2016 r. ogłoszenie Zarządu Powiatu o przeprowadzeniu konsultacji „Projektu” Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.

Czytaj więcej...

Natura 2000

natura2000I. Sieć NATURA 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest wyznaczana na europejskim terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej w celu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem. Polska, w ramach procesu integracji z Unią Europejską, została zobowiązana do wyznaczenia na swoim terytorium sieci obszarów Natura 2000 na podstawie kryteriów określonych dla wszystkich krajów członkowskich. Kryteria te określają podstawowe akta prawa międzynarodowego obowiązującymi w Unii Europejskiej,

Czytaj więcej...

Czasowa zmiana organizacji ruchu

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych zawiadamia o terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu drogowego. Więcej.