Obsługą programu „Rodzina 500+” od przyszłego roku będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będą tylko elektroniczne, a wypłaty świadczenia – na rachunki bankowe. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Na jej podstawie ZUS będzie stopniowo przejmował obsługę świadczenia 500+, czyli przyznawanie nowych świadczeń wychowawczych i ich wypłatę. -Zapewniam, że ZUS będzie gotowy do obsługi tego zadania od nowego roku. Mamy już doświadczenie w realizowaniu tak dużych projektów – zapewnia prezes Zakładu, prof. Gertruda Uścińska.

W obecności starosty biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa i prezesem WFOŚiGW w Lublinie profesora Grzegorza Grzywaczewskiego nastąpiło przekazanie umów dofinansowania instalacji fotowoltaicznej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju. Jak wynika z umów koszt zadania to 116,5 tys. zł, w tym 50 tys. zł wsparcia z budżetu powiatu biłgorajskiego, 50 tys. zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie i 10 tys. zł wsparcia z Komendy Głównej PSP w Warszawie.

Dziś w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie literackim "Legenda o mojej miejscowości". Tematem konkursu literackiego byłą legenda związana z miejscowością znajdująca się na terenie powiatu biłgorajskiego, w której mieszka uczestnik konkursu. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych klas IV - VIII oraz szkół średnich.

Kolejne rządowe środki trafią do naszego powiatu! Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Funduszu Polski Ład. Powiat biłgorajski otrzyma 15 mln zł bezzwrotnego dofinansowania. Rządowe środki na inwestycje zmieniają oblicze Biłgoraja! Chodzi o remont i modernizację biłgorajskiego autodromu. W ramach Polskiego Ładu uruchomiono Rządowy Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych skierowany do samorządów w całym kraju.

Modernizacja i remont hali sportowej przy ZSBiO zrealizowane zostały przez powiat biłgorajski przy wsparciu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wartość zadani to ponad 2,5 mln zł. Zakres prac obejmował wykonanie nowych sufitów podwieszanych, na hali dużej z płyt akustycznych z malowaniem konstrukcji stalowej, wytłumienie ścian tym samym materiałem na hali dużej, wymiana stolarki drzwiowej w hali dużej i małej,  naprawa płyt boisk w obydwu halach, remont sanitariatów przy małej hali z przystosowaniem do osób niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem wejścia do hali sportowej dla osób niepełnosprawnych (ze środków PFRON w 2021 po zaakceptowaniu wniosku powiatu do realizacji).

W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym 2021/2022 włączamy się w ogólnopolskie działania w akcję społecznej dla podniesienia świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania pożarom sadzy w kominie i zatruciom tlenkiem węgla, zwanym potocznie czadem, a tym samym dla uniknięcia tragicznych zdarzeń. Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem  budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym  kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Uprzejmie zapraszamy na XXXII sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 28 października 2021 r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

Propagowanie patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie wrażliwości inspirowanej historią i sztuką, stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży w festiwalowych   prezentacjach oraz przede wszystkim edukacja patriotyczna. To cele organizowanego w Biłgoraju od 25 lat Festiwal Pieśni Patriotycznych i Legionowych. Wydarzeniu patronuje starosta biłgorajski, a organizuje je Młodzieżowy Dom Kultury. Festiwal odbędzie się 5 listopada 2021 roku, w sali widowiskowej Biłgorajskiego Centrum Kultury. Początek o godzinie 10:00.