flagaW tym roku obchodzić będziemy 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 72. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Zapraszamy na uroczystości majowe organizowane przez Burmistrza Biłgoraja:

konkurs plast1„25-lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” to hasło tegorocznego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży, który organizowany jest przez Państwową Straż Pożarną. W tym roku wypadła już XIX edycja. W piątek, 21 kwietnia, w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbył się etap powiatowy konkursu.

Zapraszamy na XXX sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 roku o godz. 16 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

projekt szkolyStarosta Biłgorajski Kazimierz Paterak wspólnie z Wicestarostą Jarosławem Piskorskim podpisali umowę na dofinansowanie projektu pt. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego uczniów - większe szanse zatrudnienia”. Uroczyste podpisanie umów odbyło się wczoraj, 18 kwietnia, w Lubelskim Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie, który reprezentowany był przez Marszałka Sławomira Sosnowskiego i Wicemarszałka Krzysztofa Grabczuka. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego i EFS. Nasz Powiat pozyskał aż 3 mln 228 tys. zł, gdzie całkowita wartość projektu to 3,5 mln. zł.

zbrodnia katynska bilgoraj 2017 055W tym roku w Biłgoraju Dzień Pamięci Ofiar Katynia i rocznicy Katastrofy Smoleńskiej obchodziliśmy 12 kwietnia. Organizatorem uroczystości był Starosta Biłgorajski, Burmistrz Biłgoraja i środowiska kombatanckie.

Zarząd Powiatu w Biłgoraju ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju. Szczegóły.

Zarząd Powiatu w Biłgoraju ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju. Szczegóły.

Starosta Biłgorajski oraz Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju zapraszają na spotkanie informacyjne pn. „Powierzanie pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty gospodarcze oraz producentów rolnych”. W spotkaniu uczestniczyć będą specjaliści z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Państwowej Inspekcji Pracy, Placówki Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego. Serdecznie zapraszamy pracodawców, rolników oraz inne podmioty zainteresowane zatrudnianiem cudzoziemców. Spotkanie odbędzie się 25.04.2017r. (wtorek) o godz. 10 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju (ul. Kościuszki 94). Szczegóły.

Podkategorie