Zostanie on zrealizowany poprzez działania odpowiadające zasadzie głębokiej termomodernizacji, tj. ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Kluczowym rezultatem projektu będzie poprawa bezpieczeństwa energetycznego obiektów 7 jednostek organizacyjnych Powiatu Biłgorajskiego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Okres realizacji Projektu ustala się na:

  1. Rozpoczęcie realizacji: 2015-12-08
    2. Zakończenie rzeczowe realizacji: 2020-11-30
    3. Zakończenie finansowe realizacji: 2020-12-31

Całkowita wartość projektu: 22 592 757,89 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 14 699 116,38 zł