Okres realizacji Projektu ustala się na:

  1. Rozpoczęcie realizacji: 2016-05-10
  2. Zakończenie rzeczowe realizacji: 2019-08-30
  3. Zakończenie finansowe realizacji: 2019-09-13

Całkowita wartość projektu: 3 629 983,76 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 930 933,89 zł