Strona wykorzystuje pliki cookies,
Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony.
 

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Language - język

Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert na zadania planowane do realizacji w 2018 roku z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji zdrowia

herbmalypUchwała Nr 5/2018
Zarządu Powiatu w Biłgoraju
z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na zadania planowane do realizacji w 2018 roku z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji zdrowia.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 13 ust.1 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XXXV1/221/2017 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 26 października 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r. poz. 4404), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się wyniki konkursu ofert i podział środków na realizację 2018 roku  zadań::
- z zakresu kultury - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- kultury fizycznej - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- turystyki – imprezy - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- turystyki – szlaki - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- promocji zdrowia - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Komplet materiałów: na przedmiotowej stronie BIP.

Odwiedza nas 134 gości oraz 0 użytkowników.

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, ul. Tadeusza Kościuszki 94
tel: (84) 688-20-00, fax: (84) 688-20-09,
e-mail: sekretariat@bilgorajski.pl
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30