Cieszę się, że rząd dostrzega potencjał Ochotniczych Straży Pożarnych - przyznaje Starosta Biłgorajski, Andrzej Szarlip. Obecnie, jest coraz więcej programów i inicjatyw wspierających działalność OSP. -Dziś obok zakupu sprzętu, jest także wsparcie nakierowane na działania kulturalne. Oprócz bezpieczeństwa straż jest także ważnym elementem scalającym małe społeczności. Ja nie wyobrażam sobie życia kulturalnego naszych miejscowości bez działalności OSP - mówi Starosta Szarlip. Jak informuje Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju, finansowanie wsparło całe spektrum działalności jednostek OSP. Począwszy od mundurów, przez działania związane ze sportem, wyposażenia strażnic po działalność działalność kulturalną. My ze środków otrzymanych z programu zakupimy fantomy oraz sprzęd w postaci komputera i rzutnika, by móc prowadzić szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.Musimy cały czas podnosić kwalifikacje, nabywać doświadczenia, które pozwolą na kompleksową pomoc poszkodowanym. Musimy często prowadzić działania oczekując służ ratunkowych i strażaków z PSP, a te pierwsze minuty są najważniejsze - zaznacza naczelnik OSP w Soli, J.Małysza.