Biznes lubelskie2Celem „Powiatowych Biur Biznes Lubelskie” jest m.in. wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) z terenu województwa lubelskiego, świadczenie usługi informacji i promocji gospodarczej, udzielanie wsparcia w zakresie działalności inwestycyjnej oraz zwiększanie eksportu - podkreślał Michał Mulawa Wicemarszałek Województwa Lubelskiego. #TradycyjnieAtrakcyjnie