w sytuacji obecnej na konto Powiatu Biłgorajskiego - Bank Spółdzielczy,

nr konta 84 96020007 0000 0039 2000 0029,

uiszcza się opłatę (warunkiem uznania opłaty bądź przelewu jest prawidłowe opisanie na dokumencie płatniczym nr nadwozia (VIN)/podwozia lub ramy pojazdu, którego dotyczy opłata oraz podstawy opłaty, na którą każdorazowo składa się opłata komunikacyjna i opłata ewidencyjna - o jej wysokości zależnej od rodzaju pojazdu informuje stanowisko informacyjne).

W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną u inkasenta (kasa przy Wydziale Komunikacji) lub przelewem na konto Urzędu Miasta Biłgoraj, Wydziału Finansowego - PKO BP O/Biłgoraj 09 1020 5385 0000 9502 0004 2275. Z opłaty skarbowej są zwolnieni małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo. - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1628).