15 czerwca rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych! Od dzisiaj, tj. 15 czerwca, rozpoczyna się etap wyboru  szkół ponadpodstawowych przez uczniów kończących klasę VIII. Uczniowie uczący się w szkołach podstawowych naszego powiatu /poza nielicznymi/ posiadają już założone konta w systemie naborowym i za pomocą hasła i loginu przekazanego przez szkołę uzyskają dostęp do kanału kandydat. Powinni zacząć od sprawdzenia poprawności  swoich danych osobowych, przejrzeć ofertę szkół ponadpodstawowych oraz dokonać  wyboru oddziałów w 3 szkołach, do których chcą kandydować. Rozsądnym jest wykorzystanie jak najszerzej możliwości wyboru i przedstawienie jak najdłuższej listy preferencji; od oddziału w szkole marzeń, po oddział możliwy do zaakceptowania w przypadku uzyskania niskiej punktacji za świadectwo  i egzamin ósmoklasisty. Po dokonaniu wyboru powinni wydrukować wniosek i po podpisaniu przez rodziców dostarczyć go do szkoły ponadpodstawowej będącej szkołą pierwszego wyboru. Mają na to czas do 10 lipca.   Kandydaci uczący się w  szkołach podstawowych poza powiatem biłgorajskim muszą zacząć od założenia konta na stronie internetowej https://lubelszczyzna.edu.com.pl.  Powinni  zapamiętać swój login i hasło.

      Pozostałe kroki są identyczne jak kandydatów ze szkół przekazujących dane do systemu rekrutacyjnego. Dodatkowo, oprócz wydrukowanego i podpisanego wniosku, muszą dostarczyć do szkoły ponadpodstawowej I wyboru kopie świadectwa ukończenia szkoły (do 10 lipca) oraz kopie zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty (do 4 sierpnia). Od 13 do 18 sierpnia wszyscy uczniowie potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole do której zostali zakwalifikowani poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty.  Mniejsza o 210 w stosunku do roku ubiegłego liczba uczniów kończących szkoły podstawowe w powiecie biłgorajskim, sprzyjać będzie powodzeniu w kandydowaniu do szkół ponadpodstawowych. Osiągnięcia szkół funkcjonujących w naszym powiecie zachęcają do podejmowania w nich nauki. Zapraszamy do naszych szkół. Życzymy powodzenia!