Dokument zawiera:

  1. Ogólną charakterystykę środowiska przyrodniczego powiatu
  2. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko zaplanowanych zabiegów

Z dokumentem można zapoznać się w okresie od 23 lipca 2020 r. do 13 sierpnia 2020r.

  1. W Starostwie Powiatowym, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj, pok. 206, w godzinach od 7.30 do 15.30
  2. Na stronie internetowej urzędu https://www.bilgorajski.pl w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu https://spbilgoraj.bip.lubelskie.pl

W terminie od dnia 23 lipca do dnia 13 sierpnia 2020 r. uwagi i wnioski odnośnie udostępnionych dokumentów można składać pisemnie na miejscu w siedzibie Starostwa lub przesyłać listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju z dopiskiem „Prognoza oddziaływania na środowisko" lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@bilgoraj.pl.

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Starostę Biłgorajskiego przed zatwierdzeniem uproszczonych planów urządzenia lasu.