Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do „Nagrody Trzeciego Sektora” ogłoszonego przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.
 
Nagrodę można otrzymać w pięciu kategoriach:
 
- Kategoria I: Nagroda dla Samorządu wspierającego działania trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2019.
 
- Kategoria II: Nagroda dla Przedstawiciela biznesu wspierającego działalność trzeciego sektora w Województwie Lubelskim 2019.
 
- Kategoria III: Osobowość Trzeciego Sektora Województwa Lubelskiego 2019.
 
- Kategoria IV: Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo lubelskie 2019 (Mały Ambasador);
 
- Kategoria V: Wolontariusz roku 2019.
 
Wnioski zgłoszeniowe kandydatów (w załączniku)
można składać do dn. 28 sierpnia 2020 r. w sekretariacie
 
Starostwa Powiatowego w Biłgoraju
ul. Tadeusza Kościuszki 94,
23 - 400 Biłgoraj, (84) 688 20 00
 
 
Wyłonienie Laureatów nastąpi podczas posiedzenia Kapituły Nagrody powołanej przez RDPP WL. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dn. 22 września 2020 r. w Lubelskim w Centrum Konferencyjnym podczas Gali III Sektora w trakcie Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020 (LFIP 2020).