wystawa archeologiczna
Oprócz funkcji dokumentacyjnej prezentowane zdjęcia będą również ciekawe pod kątem wizualnym, dostrzeżemy na nich bowiem zróżnicowany krajobraz Lubelszczyzny, w którym kultura zlewa się z przyrodą, a dawne z teraźniejszością.