powiatowa rada rynku pracy 1
-W tematyce posiedzenia, które inauguruje naszą pracę w 2022 roku, znalazły się punkty dotyczące przyjęcia planu pracy Powiatowej Rady Rynku Pracy na bieżący rok, zaopiniowanie przygotowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, propozycji przeznaczenia środków finansowych Funduszu Pracy na 2022 rok, zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykorzystania Funduszu Pracy za rok 2021. W sprawach bieżących była także informacja o tym, co działo się na rynku pracy w 2021 roku
- informuje Danuta Łagożna, dyrektor PUP.

powiatowa rada rynku pracy 2
Powiatowa Rada Rynku Pracy, na przestrzeni jednego roku spotyka się przynajmniej raz na kwartał. Z uwagi na pandemię w 2021 roku, praca odbywała się w tzw. obiegowym trybie. Polega on a na tym, że członkowie Rady otrzymują dokumenty drogą elektroniczną, po zapoznaniu się z nimi mogą złożyć swe uwagi do Powiatowego Urzędu Pracy, który je rozpatruje. Tak samo wyglądało także głosowanie w czasie pandemii, czlonkowie przesyłaki drogą elektroniczną karty głosowania odpowiednio uzupelnione.