Licea:
- I LO im. ONZ, miejsce 410 na 1000 sklasyfikowanych placówek. W 2021 roku uplasowało się na 602 miejscu, w roku 2020 na 475 miejscu, a w roku 2019 na 398 miejscu. Tytuł Srebrna Szkoła.

- II LO (w ZSBiO), miejsce 772 na 1000 sklasyfikowanych placówek. W 2021 roku uplasowało się na 651 miejscu, w roku 2020 na 691 miejscu, a w roku 2019 na 684 miejscu. Tytuł Brązowa Szkoła.

W województwie lubelskim: 20 miejsce I LO im. ONZ, 39 miejsce II LO (w ZSBiO).

loga szkolyTechnika:
- Technikum Budowlane (w ZSBiO), 255 miejsce na 500 sklasyfikowanych placówek. W roku 2020 na 237 miejscu, a w roku 2019 na 59 miejscu. Tytuł Srebrna Szkoła.    
- Technikum Mechaniczno - Elektryczne (w RCEZ), 309 miejsce na 500 sklasyfikowanych placówek. W 2021 roku uplasowało się na 257 miejscu, w roku 2020 na 306 miejscu, a w roku 2019 na 246 miejscu. Tytuł Brązowa Szkoła.

W województwie lubelskim: 13 miejsce Technikum Budowlane (w ZSBiO), 16 miejsce Technikum Mechaniczno - Elektryczne (w RCEZ), 31 miejsce Technikum (w ZSZiO).

Ranking Szkół Olimpijskich 2022: 94 miejsce I LO im. ONZ, 142 miejsce Technikum (w ZSZiO).