bor zmudzki
Opowiada ona o losach młodego unity, któremu los powierzył trudną misję obrony polskości i wiary w konfrontacji z rosyjskim zaborcą. Powieść przenosimy się schyłku XIX w. i obserwujemy życie społeczności małej wioski na wschodnich krańcach Lubelszczyzny. Prześladowani chłopi wiernie trwają przy wyznawanej religii, a pomagają im w tym informacje czerpane z zakazanych polskich książek, jakie trafiają do nich z Galicji. W koronach drzew kilkusetletniego boru słychać płacz i mękę zamordowanych powstańców styczniowych, a także wołanie z zaświatów, by nie ustępować w walce o wolność.

bor zmudzki 1
Utwór Wacława Żmudzkiego „Bór”, trafił do czytelników pierwszy raz w 1899 r. Teraz, po ponad 100 latach został wznowiony i znów jest dostępny. Możliwe się to stało dzięki współpracy powiatu biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi, a w tym przypadku z Biłgorajskim Towarzystwem Literackim. Współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju zadanie zaowocowało wydaniem 200 sztuk książki, która trafi do największych bibliotek w kraju oraz bibliotek gminnych Ziemi Biłgorajskiej.

Powieść „Bór”, jest kolejna pozycją autorstwa Żmudzkiego, który przez swe dzieła przypominany jest nie tylko lokalnej społeczności. Dzięki Biłgorajskiemu Towarzystwu Literackiemu i panu Mariuszowi Polowemu, w 2018 roku zostały wydane nowele pisarza. Wydanie powieści „Bór”, wsparły także biłgorajskie firmy i osoby prywatne.