Wczoraj, tj. 20 maja 2020 r. Zarząd Powiatu przyjął kandydaturę na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju zaproponowaną przez Komisję Rekrutacyjną  do przeprowadzenia naboru.  Za najlepszą kandydatkę  do zatrudnienia, która posiada kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie zawodowe umożliwiające optymalne wykonywanie zadań uznano Panią Agnieszkę Kiesz, dotychczasową instruktor terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce.
 

     Pozyskaliśmy dodatkowe 10.000.000,-zl. na realizację pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Łączna kwota środków pozyskanych na realizację zadań wynikających z „Tarczy antykryzysowej to 30.000.0000,- zł. Od dzisiaj, tj. 20 maja 2020 r. rozpoczyna się kolejny nabór wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy. Wnioski można składać do 2 czerwca br. 
 

     Kwarantanna to odosobnienie osób zdrowych, które miały kontakt/styczność z chorymi, zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Przestrzegaj kwarantanny. Od Twojego zachowania zależy bezpieczeństwo innych!  Kwarantannie podlega osoba, która: wróciła z zagranicy, miała kontakt z osobą zakażoną, chorą lub podejrzaną o zakażenie, ma objawy, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem, mieszka wspólnie z osobą objętą kwarantanną.    
 

       Z okazji przypadającej 18 maja 2020 roku setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły, Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip razem z Przewodniczącym Rady Powiatu Marianem Kurzyna oraz Poseł na Sejm RP Beatą Strzałka  uczestniczył w oficjalnym otwarciu wernisażu wystawy "Karol Wojtyła. Narodziny" zorganizowanym przez Fundację Gaudium et Spes  oraz parafię św. Jana Pawła II w Biłgoraju.  Spotkanie rozpoczęło się od uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ks. prałat Józef Flis.
 

      Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip dziękuje za wyrozumiałość i odpowiedzialne zachowanie w czasie ograniczeń - Chciałbym podziękować mieszkańcom powiatu biłgorajskiego za bardzo odpowiedzialną postawę i zachowanie również w obszarze korzystania z usług Starostwa Powiatowego [...] Muszę powiedzieć, że nasi mieszańcy zdali egzamin i zdają go nadal -  jednocześnie proszę wszystkich aby nadal zwracali uwagę na  przyjęte obostrzenia, ponieważ od tego zależy czy ta pandemia będzie się nadal rozwijała, czy też zostanie zahamowana. Zapraszamy do wysłuchania całości audycji samorządowej, która została wyemitowana w Katolickim Radio Zamość w ub. sobotę 9.05.2020 r.  a jej tematem była „Praca urzędu w czasie pandemii”.
 

      Dziś w południe odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Powiatu : Andrzeja Szarlipa Starosty Biłgorajskiego, Tomasza Rogali Wicestarosty Biłgorajskiego, Jana Małyszy Członka Zarządu oraz Beaty Strzałka Poseł na Sejm RP z Generałem Grzegorzem Alinowskim - Lubelskim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej. Podczas rozmowy zostały poruszone m. in. tematy : funkcjonowania powiatowej jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraj, wsparcia i współpracy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych a także poprawy bezpieczeństwa w powiecie biłgorajskim. Jednocześnie obecni na spotkaniu przedstawiciele władz złożyli gościowi gratulacje z okazji otrzymania nominacji generalskiej z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
 

     Podczas dzisiejszej konferencji premiera Mateusza Morawieckiego podano szczegóły odnośnie trzeciego etapu znoszenia obostrzeń. Kolejna faza odmrażania gospodarki w Polsce obejmuje m.in. salony fryzjerskie, kosmetyczne i restauracje. Oprócz tego od 25 maja umożliwiono bezpośrednie konsultacje z nauczycielami maturzystom i uczniom ósmych klas oraz opiekę nad uczniami klas 1-3 w szkołach podstawowych.
 

      Aż 602 uczniów skorzysta ze staży uczniowskich u pracodawców, a 9 nauczycieli otrzyma refundację kosztów studiów podyplomowych, 5 szkół zawodowych podległych samorządowi powiatowemu otrzyma doposażenie w postaci nowoczesnego sprzętu dydaktycznego na kwotę niespełna 2,4 mln zł.

Podkategorie