Strona wykorzystuje pliki cookies,
Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony.
 

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Language - język

Aktywnie i sportowo wśród uczestników programu „rehabilitacja 25+

logozssW ramach programu "Rehabilitacja 25 plus" realizowanego w Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju, odbywają się zajęcia o charakterze ruchowo - rekreacyjnym, których nadrzędnym celem jest rozwijanie utylitarnej aktywności ruchowej.

Zajęcia służą zwiększaniu szans na pełniejsze ich uczestnictwo wśród społeczeństwa, ułatwiają sprawniejsze posługiwanie się nabytymi umiejętnościami w życiu codziennym, wpływają na lepsze samopoczucie i ogólny stan zdrowia. Wysiłek związany z ruchem mobilizuje do pokonywania słabości, zwiększa wiarę we własne siły, motywuje do podejmowania nowych wyzwań a jednocześnie jest okazją do spontanicznej ekspresji ruchowej i emocjonalnej.

Czytaj więcej...

Członkowie Zarządu Powiatu na uroczystościach 75. rocznicy mordu partyzantów na Rapach

mord partyzantow na rapach
Wicestarosta Tomasz Rogala, etatowy Członek Zarządu Beata Strzałka i członek Zarządu Andrzej Łagożny reprezentowali samorząd Powiatu Biłgorajskiego na uroczystościach 75. rocznicy mordu partyzantów na Rapach.

Czytaj więcej...

Wyniki matur w szkołach prowadzonych przez samorząd Powiatu Biłgorajskiego

matura 2019 wyniki
Znamy wyniki matur szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Biłgorajski. Zdawalność jest wyższa od średniej krajowej i wojewódzkiej, odpowiednio o 1,74 i 2,14%. W szkołach prowadzonych przez Powiat, do matury przystąpiło 760 osób, egzamin dojrzałości zdało 625 uczniów.

Czytaj więcej...

Bezpłatna mammografia w Obszy

plakat obsza mammograf

Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego. Wykonywane jest przez wyspecjalizowany, doświadczony personel medyczny. Jest szybkie i całkowicie bezpieczne. Zdjęcia w technice obrazowania cyfrowego oceniane są przez dwóch niezależnych lekarzy radiologów, a w przypadkach wątpliwych, nawet trzech lekarzy. Paniom, u których zaistnieje konieczność wykonania badań uzupełniających LUX MED udzieli wszelkich wskazówek i pomoże w umówieniu dogodnego i szybkiego terminu dalszych badań.

Czytaj więcej...

Informacja o odpadach

Starosta Biłgorajski informuje, iż z dniem 5 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 1592), która wprowadziła znaczące zmiany do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.).

Mając na uwadze art. 14 ustawy zmieniającej, przypominamy, iż:

do dnia 5 września 2019 r., podmiot posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, wskazując we wniosku dodatkowe informacje oraz załączając dokumenty, których wymóg został wprowadzony. Jeżeli podmiot nie złoży wniosku w tym terminie, zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów wygasa w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów.

We wniosku o zmianę posiadanego zezwolenia, w celu dostosowania go do aktualnych przepisów, przedsiębiorca powinien wskazać następujące informacje:

 • maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
 • największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa
  w art. 48a ustawy o odpadach.

Dodatkowo, podmiot występujący o zmianę posiadanego zezwolenia na gospodarowanie odpadami jest obowiązany dołączyć:

 • operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach;
 • postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach;
 • zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy o odpadach;
 • oświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3-5 ustawy o odpadach;
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba, że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

Nowelizacja ustawy przewiduje również zmianę właściwości organu ze starosty na marszałka województwa w sprawach o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg.

Ponadto zmiany prawa wprowadzają obowiązkowe kontrole przed wydaniem zezwolenia, a także zaostrzają reguły wymierzania administracyjnych kar pieniężnych (za działanie bez zezwolenia czy działanie niezgodnie z treścią zezwolenia).

W przypadku wątpliwości i pytań dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju pod nr tel. (84) 688 20 72.

Odwiedza nas 62 gości oraz 0 użytkowników.

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, ul. Tadeusza Kościuszki 94
tel: (84) 688-20-00, fax: (84) 688-20-09,
e-mail: sekretariat@bilgorajski.pl
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30