Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty tzw. czternastej emerytury. Instytucja przypomina, że dodatkowe roczne świadczenie wypłaci emerytom i rencistom z urzędu. To znaczy, że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku. Czternastka trafi do klientów ZUS wraz z wypłatami listopadowych emerytur i rent – w jednym przelewie lub przekazie pocztowym będzie suma obu świadczeń. Otrzymają ją osoby, które na 31 października tego roku będą miały prawo do wypłaty jednego ze świadczeń długoterminowych z ZUS, m.in. emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, czy tzw. świadczenia Mama4+.

Jest możliwość skorzystania z elektronicznego formularza, poprzez który przedsiębiorcy oraz osoby zarządzające transportem mogą bezpłatnie sprawdzić swoje dane zawarte w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Transportu Drogowego (KREPTD) wskazane w art. 82j ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz 919, z późn. zm.) tj. przez osoby, których dane dotyczą. Swoje dane można sprawdzić poprzez przesłanie wniosku ePUAP, który znajduję się pod adresem:https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/motoryzacja-i-transport/ewidencje-i-transport-miedzynarodowy/kreptd-wniosek-o-udostepnienie-danych-dla-osoby-ktorej-dane-dotycza Wymagane jest posiadane konta na profilu zaufanym.

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju w dniu 19 września 2021 roku organizuje po raz drugi Przegląd Zespołów Obrzędowych Powiatu Biłgorajskiego, który rozpocznie się o godzinie 14.00 na terenie Zagrody Sitarskiej w Biłgoraju. W tegorocznym Przeglądzie zaprezentuje się 6 zespołów. Patronatem honorowym wydarzenie objął Andrzej Szarlip starosta biłgorajski.

Partnerem wydarzenia II Przegląd Zespołów Obrzędowych Powiatu Biłgorajskiego jest Województwo Lubelskie „Lubelskie Smakuj Życie!”.

marek frak kondolencje

-Zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie wśród mieszkańców informacji dotyczących możliwości korzystania z usług medycznych w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie. Jesteśmy otwarci na wszystkich potrzebujących pomocy medycznej. Zapewniamy fachowy personel medyczny, dostęp do nowoczesnego sprzętu diagnostycznego oraz medycznego wykorzystywanego w czasie leczenia. Nasze starania w zakresie udzielania świadczeń medycznych znajdują uznanie wśród pacjentów czego przykładem jest fakt, że zostaliśmy uznani za jeden z najlepszych szpitali w kraju (9 pozycja w Polsce i 1 miejsce pośród szpitali w województwie lubelskim) w rankingu Newsweek. Best Hospitals 2021 - Poland. Zapraszamy również samorządy do wspólnej organizacji "Białych Niedziel" co daje szanse mieszkańcom (szczególnie małych miejscowości) na specjalistyczne konsultacje lekarskie oraz wykonanie podstawowych badań a w przypadku wystąpienia takiej konieczności możliwość kontynuowania leczenia specjalistycznego w naszej placówce- pułkownik Bogusław Piątek, zastępca Komendanta Szpitala Klinicznego ds. II Obwodu Profilaktyczno - Leczniczego 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SZPZP w Lublinie.

Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, nie posiadasz auta, nie dojeżdża do twojego miejsca zamieszkania transport publiczny lub jesteś osobą wykluczoną mobilnie, to Powiat Biłgorajski zapewni ci bezpłatny transport z i do domu. Samochód przyjedzie po ciebie do miejsca zamieszkania, zawiezie celem załatwienia spraw i odwiezie z powrotem. W ramach usługi skorzystać można z transportu do przychodni, szpitala, lekarza, pracy, kina, na wydarzenie kulturalne czy sportowe oraz na nabożeństwa religijne. Transport obejmuje także dowóz do urzędów i odbiór pacjentów po wypisie ze szpitala. Aby skorzystać z usługi należy zgłosić się telefonicznie, mailowo lub osobiście w biurze projektu oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy.

W roku 2020 powiat otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na remont dróg powiatowych łączących się z drogą krajową Nr 74. Wyremontowano trzy ciągi drogowe 2912L, 2913L i 2915L, obejmujące drogi na trasach Teodorówka – Kolonia Teodorówka – Smoryń,  Pulczynów – Wola Kątecka – Żelebsko. Zadanie otrzymało najwyższą punktację w województwie lubelskim w ramach uzupełniającego naboru wniosków. Wykonawcąbyła PRD Sp. z o.o. Zamość, która przystąpiła do robót w roku ubiegłym i zadanie zakończył w lipcu bieżącego roku.

-Jako Zarząd Powiatu postanowiliśmy jakiś czas temu, żeby przystąpić do prac koncepcyjnych i przygotowania dokumentacji modernizacji i rozbudowy biłgorajskiego basenu. Przetarg został ogłoszony, wyłoniona została zgodnie z procedurami firma. I dokonujemy już akceptacji końcowej koncepcji czy dokumentacji koncepcyjnej, co jednoznacznie oznacza dla projektantów zielone światło do przystąpienia do dalszych prac, czyli wykonania docelowej dokumentacji technicznej, zawierającej już wszystkie branże czyli m. in. elektryczną, sanitarną czy drogową. To będzie znaczna rozbudowa już istniejącej pływalni - mówi wicestarosta Tomasz Rogala.