Zarządzenie Nr 6/2023 Starosty Biłgorajskiego z dnia 16 stycznia 2023 roku

Zarządzenie Nr 6/2023 Starosty Biłgorajskiego z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Informacja z otwarcia ofert

Sześć firm chce wykonać zadanie pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Osuchach na potrzeby utworzenia Oddziału Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Osuchach”. Oferty wpłynęły w ramach postępowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Otwarcie złożonych przez firmy dokumentów odbyło się 12 stycznia 2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

I sesja Młodzieżowej Rady Powiatu

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju odbyło się dziś inauguracyjne spotkanie Młodzieżowej Rady Powiatu, w które zasiedli uczniowie szkół średnich Ziemi Biłgorajskiej. Młodzieżową Radę Powiatu tworzy 20 uczniów wybranych w wyborach przeprowadzonych na terenie placówek oświatowych. Dziś młodzi radni odebrali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie.

Rozporządzenie Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu biłgorajskiego.

Zaproszenie na I sesję I kadencji Młodzieżowej Rady Powiatu w Biłgoraju

Zapraszamy na I sesję I kadencji Młodzieżowej Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 11 stycznia 2023 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

Sukces wychowanek z grup plastycznych

2 grudnia 2022 roku odbyły się obrady jury w XXXI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Witaj Gwiazdko złota” w ramach XXXI Tyskich Wieczorów Kolędowych. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach.

Międzynarodowy sukces uczennicy I LO im. ONZ

Natalia Bryła, uczennica klasy II o profilu graficznym I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju, zajęła I miejsce w II Międzynarodowym Konkursie Plastyczno-Fotograficznym „Astronomia Art”. Głównym celem konkursu była popularyzacja wiedzy przyrodniczej, rozbudzanie zainteresowań astronomią, uwrażliwianie na piękno przyrody, nauka obserwacji zjawisk astronomicznych oraz kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.

pospieszalscy kocert koled

Podkategorie