Powiat biłgorajski wspólnie z gminami chce wybudować ponad 5,5 km chodników

Od początku tej kadencji samorządu powiatowego, realizowany jest Pilotażowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych i Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego, zwany „Programem chodnikowym”. Polega on na udzieleniu wsparcia z budżetu powiatu biłgorajskiego samorządom gminnym na budowę chodników i ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych.

Szanowni Państwo, zamieszczamy Informator oświatowy na rok szkolny 2023/2024, wydany przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju. Do nieoceniona pomoc dla ósmoklasistów i ich rodziców, w wyborze kształcenia na poziomie szkoły średniej. Mogą Państwo pobrać plik, w którym znajduje się opis szkół ponadpodstawowych powiatu biłgorajskiego.

Do pobrania >>KLIKNIJ<<

DOFE Lubelskie

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, Priorytet X Lepsza Edukacja. Działanie 10.3 Kształcenie ogólne - konkurs nr FELU.10.03 – IZ.00-002/23, zostało opublikowane w dniu dzisiejszym.

Link: https://spbilgoraj.bip.lubelskie.pl/index.php?id=543&p1=szczegoly&p2=87202

Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w Województwie Lubelskim

Mieszkańcy Lublina i województwa lubelskiego!
Rodacy!

W tym roku świętujemy 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wyjątkowego dzieła w dziejach polskiego parlamentaryzmu i myśli polityczno-prawnej. Zrodzona w chwili śmiertelnego zagrożenia dla bytu państwowego ze strony ościennych mocarstw, miała na celu zreformować ustrój społeczno-polityczny, aby wzmocnić Rzeczpospolitą. W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja wspominamy z wdzięcznością i szacunkiem naszych przodków, którzy walczyli o wolność i niepodległość Ojczyzny.

Spotkanie przedstawicieli MOPS i GOSP oraz samorządowców w sprawie projektu Polityka senioralna EFS+
W dniu 25 kwietnia 2023 r. w starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbyło się spotkania informacyjne dotyczące realizacji projektu „Polityka senioralna EFS+” - projektu do Kontraktu Programowego w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027. Prowadzili je pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z Lublin.

Informator oświatowy wydany. To szczególna pomoc dla ósmoklasistów

Powiat biłgorajski wydał właśnie informator oświatowy. To blisko 50-stronicowa publikacja zawierająca ofertę edukacyjną szkół i placówek oświatowych Ziemi Biłgorajskiej na rok szkolny 2023/2024. To szczególna pomoc i ukłon w stronę ósmoklasistów i ich rodziców. Uczniowie kończący szkołę podstawową mają przed sobą czas decyzji i wyboru placówki dalszego kształcenia.

krew tarnogrod plakat

Podkategorie