Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju, Kacper Kudach uzyskał tytuł finalisty 45. Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, która odbyła się w dniach 12-14 kwietnia 2021 roku w Poznaniu. Tytuł finalisty zapewnia Kacprowi 100 % wynik na maturze z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W finale olimpiady wzięło udział 61 uczniów z 44 szkół z całej Polski.

Z udziałem poseł Beaty Strzałki, członków Zarządu Powiatu Biłgorajskiego i kierownika Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, odbyło się dziś spotkanie koncepcyjne dotyczące powstającego w Osuchach w gminie Łukowa, Muzeum Partyzantów Polskich. Uczestniczy zapoznali się z koncepcjami zgłoszonymi przez Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, którego Muzeum w Osuchach ma być filią oraz kwestiami możliwości finansowych oraz konkretnymi koncepcjami powstającej placówki. Uczestnicy ustalili także, iż jeszcze w maju br. odbędą się spotkania konsultacyjne m. in. z przedstawicielami Stowarzyszenia Osuchy 44.

W dniach 26 kwietnia - 2 maja br. obchodzony jest Europejski Tydzień Szczepień w tym roku pod hasłem „Zapobiegać. Ochraniać. Uodparniać”. Jego celem jest podkreślenie roli szczepień - powszechnych i indywidualnych. Sytuacja związana z pandemią SARS-CoV-2 uwidoczniła, jak ważna jest profilaktyka oraz zapewnienie ochrony przed chorobami zakaźnymi między innymi poprzez szczepienia. Osoby z niektórymi schorzeniami często nie mogą zostać zaszczepione i dlatego muszą polegać na tym, że zaszczepią się inne osoby i jeżeli będzie zaszczepiona wystarczająca liczba osób i uzyskamy odporność populacji to u osób nie zaszczepionych też zmniejszy się ryzyko choroby.

Zarząd Powiatu powierzył na kolejny rok, pełnienie obowiązków dyrektora MDK w Biłgoraju Iwonie Pawlos. Pozytywna opinię wydała Rada Pedagogiczna i Kurator Oświaty. Zgodnie z przyjętą - jednomyślnie - przez członków Zarządu uchwałą, Iwona Pawlos, będzie zarządzać Młodzieżowym Domem Kultury do końca sierpnia 2022 roku.

Trzy samorządy gminne zostały dziś przyjęte w poczet Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze. Wśród nich dwie gminy powiatu biłgorajskiego, to gmina Biszcza i gmina Potok Górny. -W chwili obecnej członkami Stowarzyszenia są samorząd powiatu biłgorajskiego oraz wszystkie samorządy gminne Ziemi Biłgorajskiej, poza gminą Biłgoraj. Osobiście bardzo się cieszę, że jako Ziemia Biłgorajska tak licznie reprezentowani jesteśmy w strukturach Euroregionu Roztocze - podkreśla starosta biłgorajski i wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, Andrzej Szarlip.

Ponad 190 tys. zł pozyskał powiat biłgorajski na wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19 w domach pomocy społecznej. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Jeśli szkoła, przedszkole lub żłobek po 25 kwietnia nadal nie będą zapewniać dziecku opieki z powodu Covid-19, to rodzic może otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jest nowe rozporządzenie Rady Ministrów, które wydłuża okres korzystania ze świadczenia do 9 maja. Rodzic może otrzymać zasiłek, gdy musi sam zająć się dzieckiem, bo placówka oświatowa jest zamknięta w związku z Covid-19 albo nie zapewnia dziecku opieki, bo z powodu pandemii działa w ograniczonym zakresie.

Pod patronatem starosty biłgorajskiego odbył się Ogólnopolski Festiwal Tańca "Taneczne Inspiracje w Sieci". Konkurs przeprowadzany został online, a jego organizatorem był Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju, a współorganizatorem Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe "Trampolina Sukcesu". Organizację festiwalu wsparli sponsorzy, tj. Starostwo Biłgorajskie, Firma Model Opakowania, Drukarnia Big-Print oraz Firma Dance Shop szyjąca kostiumy sceniczne oraz treningowe.