W związku z obecną sytuacją epizootyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF) w województwie lubelskim oraz koniecznością przeprowadzenia dezynfekcji drogi krajowej Nr 74 na odcinku  Smoryń – Szczebrzeszyn informuje się, że w dniu 31 sierpnia 2020 r. od godz. 17:00 do 20:00 zostanie przeprowadzone odkażanie w/w drogi. W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców terenów przyległych do drogi krajowej Nr 74 oraz miejscowości przez które przebiega objazd o zachowanie szczególnej ostrożności.
 

        Dziś w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbyło się spotkanie dyrektorów szkół   ponadpodstawowych Powiatu Biłgorajskiego. Spotkaniu przewodniczył Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip.  Obecni: Dyrektor I LO im. ONZ w Biłgoraju Jolanta Rycyk,   Dyrektor ZSZiO w Biłgoraju Adam Balicki , Dyrektor RCEZ w Biłgoraju Jerzy Buczko oraz Wicedyrektor ZSBiO Anna Kraczowska. Podczas spotkania dyrektorzy zdali raporty z przygotowania poszczególnych placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21 w czasie pandemii.

Minister Dariusz Piontkowski przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

      Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarząd Powiatu w Biłgoraju podjął uchwałę o powierzeniu obowiązków Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju, nauczycielowi tej placówki Pani Iwonie Pawlos na okres od 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.   

    W sprawie korzystania aplikacji ProteGo Safe Min. Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski oraz Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas napisali wspólny list do Rodziców i Opiekunów. Aplikacja ta pomoże nam w wychodzeniu z największych obostrzeń związanych z pandemią. Im w ięcej z nas będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa - czytamy na stronie gov.pl. To także profesjonalna pomoc zarówno dla zdrowych, jak i zakażonych osób.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca dyrektorów szkół i placówek oświatowych do składania zamówień na bezpłatne płyny do dezynfekcji oraz maski medyczne dla personelu szkolnego. Dostępny jest już odpowiedni formularz.

     Dzięki unijnemu dofinansowaniu  Domom Pomocy Społecznej z powiatu biłgorajskiego zostaną udzielone granty w ramach projektu „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej ”. Całkowita wartość wsparcia dla DPS dla Kombatantów w Biłgoraju i DPS w Teodorówce wzniesie blisko 1.156.86,34 zł .  W podpisaniu umów na realizację grantów uczestniczyli Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip oraz Wicestarosta Tomasz Rogala
 

Już w najbliższą niedzielę 16 sierpnia odbdzie się okolicznościowy rajd rowerowy pod patronatem Starosty Biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa. Na trasie przejazdu organizatorzy zapewniają 
m. in. pakiet startowy, smaczny posiłek, opiekę przewodnika i pomoc w razie awarii. Serdecznie zapraszamy !