Z udziałem poseł Beaty Strzałki, wicemarszałka Michała Mulawy, starosty biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa, przedstawicieli Stowarzyszenia „Osuchy 1944”, władz gminy Łukowa oraz Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, odbyło się dziś spotkanie w sprawie zapoznania z planami budowy muzeum w Osuchach. Blisko dwugodzinne spotkanie podzielone było na trzy części, a jego moderatorem był kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, Jarosław Bury.

Przeciw Covid-19 zaszczepić można się w Punktach Szczepień Powszechnych w Biłgoraju oraz w Tarnogrodzie. Placówki działają m. in. dzięki zaanagażowaniu władz powiatwych oraz współpracy z Urzędem Marsząłkowskim, gminą Tarnogród, Samodzielną Publiczną Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu, Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju i biłgorajskim szpitalem, którym zarządzaARION Szpitale sp. z o.o. w upadłości.

Zarząd Powiatu w Biłgoraju ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach tzw. „programu chodnikowego”, czyli Pilotażowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych Uczestników Ruchu i Rowerzystów przy Drogach Powiatowych Powiatu Biłgorajskiego na 2021 rok. Wnioski składać można do dnia 28 maja 2021 roku. W budżecie zapisano na ten cel 800 tys. zł.

Aktualna oferta oświatowa szkół powiatu biłgorajskiego, kierunki kształcenia, baza dydaktyczna, specyfika każdej ze szkół oraz dane teleadresowe – to informacje, które znalazły się w informatorze oświatowym na rok 2021/2022. Blisko 50. stronicowa publikacja ma trafić do uczniów klas ósmych szkół podstawowych powiatu biłgorajskiego i powiatów ościennych. Kolportowana ma być zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej (na e-mail uczniów w formacie .pdf) za pośrednictwem szkół.

Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy. Konsultacje odbywać się będą w trybie on-line i będą transmitowane on-line (szczegóły techniczne podane zostaną wkrótce na stronie www.zosprp.pl).

noc muzeow