Obowiązkowy triaż na izbach przyjęć oraz w szpitalnych oddziałach ratunkowych nakazał Wojewoda Lubelski Lech Sprawka. Niezakaźne szpitale z naszego regionu mają też obowiązkowo sprawdzać temperaturę pracowników przed ich wejściem do pracy. Nakaz wojewody lubelskiego dotyczy zorganizowania pracy izb przyjęć oraz SOR-ów w sposób umożliwiający bezpieczną separację pacjentów z podejrzeniem koronawirusa od innych osób.

Powiatowy Urąd Pracy w Biłgoraju prowadzi nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców. Wnioski należy składać drogą elektroniczną  a  przypadku braku możliwości złożenia wniosku elektronicznie można go złożyć do skrzynki wrzutowej znajdującej się przy głównym wejściu do Urzędu.

Wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia składa Zarząd wraz Radnymi i Pracownikami Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.
                                                      

Starosta Biłgorajski informuje, że realizowane jest zadanie pt.: „Opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w poszczególnych obrębach geodezyjnych na trenie gmin: Biszcza, Frampol, Tereszpol i Miasto Biłgoraj oraz w gminie Biłgoraj dla obrębów: Dąbrowica, Dyle, Ignatówka, Kajetanówka, Rapy Dylańskie".

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r. o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.566 i 577).

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.
 

Opłaty

Niecodzienne okoliczności wymagają niestandardowych działań. Aktualnie lekarze mogą wydawać orzeczenia o niepełnosprawności bez bezpośredniego badania, ale na podstawie dołączonej do wniosku dokumentacji. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg podpisała rozporządzenie w tej sprawie.