Konferencja Akcja Sturmwind i Bitwa pod Osuchami - czerwiec 1944 r. Konferencja odbędzie się 22 września 2021 roku, o godzinie 10:00 w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju. Organizatorem konferencji jest Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju. Wydarzenie jest wsparte przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach programu "Warto być Polakiem".

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju w dniu 19 września 2021 r. organizuje po raz drugi Przegląd Zespołów Obrzędowych Powiatu Biłgorajskiego, który rozpocznie się o godzinie 14.00 na terenie Zagrody Sitarskiej w Biłgoraju.

Uchwała Zarządu Powiatu w Biłgoraju, w sprawie ogłoszenia o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną na terenie powiatu biłgorajskiego w 2022 roku.

Uchwała Zarządu Powiatu w Biłgoraju, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną na terenie powiatu biłgorajskiego w 2022 roku.

W dniu 6 września 2021 roku przedstawiciele Powiatu Biłgorajskiego, w osobach starosty biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa, Ireneusza Bulicza - kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Łukasza Praconia – kierownika Biura Organizacji i Administracji oraz Piotra Kiełbasy - inspektora w Wydziale Biura Organizacji i Administracji Starostwa Powiatowego w Biłgoraju odwiedzili tor wyścigowy w Słomczynie. Przedstawiciele powiatu spotkali się z projektantem toru Słomczyn. Podczas rozmów poruszane były tematy problemów etapu projektowego toru, a także późniejszego etapu wykonawczego.

17 sierpnia Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ogłosiło nabór na stanowisko kierownika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. 3 września ukazała się informacja z wynikami naboru – nowym kierownikiem została emerytowana, lecz wciąż aktywna zawodowo, nauczycielka, Marta Marchewka - Skurzak, zamieszkała w Goraju. -Kandydatka do zatrudnienia spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała pozytywny wynik testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Posiadane doświadczenie zawodowe i wiedza merytoryczna umożliwiają sprawne wykonywanie zadań na aplikowanym stanowisku - oświadczył Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty tzw. czternastej emerytury. Instytucja przypomina, że dodatkowe roczne świadczenie wypłaci emerytom i rencistom z urzędu. To znaczy, że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku. Czternastka trafi do klientów ZUS wraz z wypłatami listopadowych emerytur i rent – w jednym przelewie lub przekazie pocztowym będzie suma obu świadczeń. Otrzymają ją osoby, które na 31 października tego roku będą miały prawo do wypłaty jednego ze świadczeń długoterminowych z ZUS, m.in. emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, czy tzw. świadczenia Mama4+.

Jest możliwość skorzystania z elektronicznego formularza, poprzez który przedsiębiorcy oraz osoby zarządzające transportem mogą bezpłatnie sprawdzić swoje dane zawarte w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Transportu Drogowego (KREPTD) wskazane w art. 82j ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz 919, z późn. zm.) tj. przez osoby, których dane dotyczą. Swoje dane można sprawdzić poprzez przesłanie wniosku ePUAP, który znajduję się pod adresem:https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/motoryzacja-i-transport/ewidencje-i-transport-miedzynarodowy/kreptd-wniosek-o-udostepnienie-danych-dla-osoby-ktorej-dane-dotycza Wymagane jest posiadane konta na profilu zaufanym.

Podkategorie