W najbliższą sobotę i niedzielę, na Placu Teatralnym przed Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, odbędzie się V edycja festiwalu „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski”. Będzie to wspólne wydarzenie trzech województw: lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego. Jego pierwsza odsłona odbyła się 1 sierpnia br. w Baszni w województwie podkarpackim. Festiwal „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski” ma na celu prezentację kulinarnego bogactwa, kultury stołu, a także rękodzieła i innych form tradycyjnej aktywności kulturalnej regionów z województw lubelskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego. Wydarzenie ma charakter festynu plenerowego, w czasie którego twórcy i producenci prezentują, poddają degustacji, a także sprzedają swoje wyroby.

Dziś w całej Polsce zainaugurowany został nowy rok szkolny. Uroczystości odbyły się także w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat biłgorajski, a więc w I LO im. ONZ w Biłgoraju, Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej, Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, Zespole Szkół budowlanych i Ogólnokształcących, Młodzieżowym Domu Kultury oraz Zespole Szkół Specjalnych. Starosta biłgorajski obecny był na uroczystości w I LO im. ONZ. Do społeczności pozostałych placówkę wystosował okolicznościowy list.

W starostwie powiatowym w Biłgoraju odbyło się dziś - z inicjatywy starosty Andrzeja Szarlipa - spotkanie podsumowujące w sprawie organizacji nowego roku szkolnego 2021/2022. Udział wzięli w nim wicestarosta powiatu biłgorajskiego Tomasz Rogala i przedstawiciela Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Biłgoraju Jana Komana oraz dyrektorzy szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat biłgorajski. Obok organizacji nowego roku szkolnego rozmawiano także o inwestycjach i przygotowaniach placówek do bezpiecznego przyjęcia uczniów z dniem 1 września 2021 roku.

W minioną niedzielę, 29 sierpnia 2021 roku, odbyły się dożynki powiatu biłgorajskiego. W tym roku, wspólnie z samorządem powiatu biłgorajskiego, zorganizowała je gmina Biszcza. Impreza odbyła się nad Zalewem Biszcza - Żary. Pomimo niepogody na uroczystość Święta Plonów przybyło liczne grono mieszkańców Ziemi Biłgorajskiej i nie tylko, przedstawiciele władz centralnych, delegacje poszczególnych gmin, koła gospodyń wiejskich oraz przedstawiciele orgazniacji rolniczych i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa. Gości oraz mieszkańców przywitali starosta biłgorajski Andrzej Szarlip oraz wójt gminy Biszcza Zbigniew Pyczko.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza rolników na bezpłatne leczenie rehabilitacyjne. Z sanatorium mogą skorzystać osoby: ze schorzeniami narządu ruchu, pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą ma osoba, która uległa wypadkowi przy pracy rolniczej; ze schorzeniami układu krążenia; rolnicy, podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie albo podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą; renciści, mający ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.

Do szkół średnich prowadzonych przez powiat biłgorajski trafił kolejny sprzęt. To wyposażenie do warsztatów i klasopracowni. Wyposażenie warte 46 tys. zł zostało sfinansowane w ramach projektu „Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość całego projektu to ponad 5,2 mln zł, a wartość dofinansowania 4,7 mln zł.

26 sierpnia 2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, z udziałem wicemarszałka województwa lubelskiego Michała Mulawy, dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, przedstawicieli departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz przedsiębiorców i samorządowców, odbyły się konsultacje programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027. Projekt programu został zaakceptowany 6 lipca przez Zarząd województwa lubelskiego. To środki, które będą do dyspozycji Lubelszczyzny, m. in. na projekty na rozwój.

Przygotowujemy się do powrotu uczniów do szkół i nauki w trybie stacjonarnym. Aby był on bezpieczny, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przekażą do szkół środki bezpieczeństwa. Będą to stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury, termometry oraz środki ochrony osobistej – maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące. W ramach wspólnej akcji MEiN i RARS przeznaczymy na ten cel łącznie 100 mln. Przygotowaniom do bezpiecznego powrotu do szkół była poświęcona dzisiejsza konferencja prasowa z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, Sekretarz Stanu w MEiN Marzeny Machałek oraz Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, która odbyła się w składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Komorowie.

Podkategorie