Dziś w budynku Starostwa Powiatowego w Biłgoraju odbyło się spotkanie rekrutacyjne do programu „Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski”, który realizowany jest w oparciu o nawiązane partnerstwo Powiatu Biłgorajskiego, będącego liderem projektu, a Gminą Tereszpol będącą partnerem projektu. W godzinach od 9:00 do 11:00. można było przyjść i uzyskać informacje na temat programu. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 11 - Włączenie społeczne, Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020.

W związku z ogłoszonym Narodowym Programem Szczepień oraz w ramach akcji #SzczepimySię z OSP, podczas dożynek powiatu biłgorajskiego będzie możliwość zaszczepienia się przeciw Covid-19 jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson. Podczas imprezy, która odbędzie się w niedzielę 29 sierpnia br. nad Zalewem Biszcza - Żary, przygotowany zostanie przez jednostkę OSP Biszcza tymczasowy punkt szczepień. Przewidziana liczba dawek na ten dzień wynosi 100.

8 sierpnia 2021 roku, przy Remizie w Wólce Biskiej odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Wólczanki”. Sponsorem pikniku było m. in. Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, które przekazało KGW „Wólczanki” na organizację wydarzenia kwotę 3 tys. zł w ramach współpracy powiatu biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi. Piknik był formą powitania lata. Pomysł na imprezę powstał w środowisku działaczek KGW i dzięki dotacji z powiatu biłgorajskiego.

Trwa wielkie wydarzenie - międzynarodowy wyścig kolarski - 78. edycja Tour de Pologne UCI World Tour. Jest to jeden z najstarszych wyścigów kolarskich na świecie. W tej edycji kolarze przejeżdżają również przez nasze województwo, a co więcej - także przez nasz powiat. W tym roku wyścig rozpoczął się 9 sierpnia w Lublinie. O godzinie 13:05 na placu Zamkowym nastąpił start honorowy, po czym o 13:30 (w odległości 9,3 km od startu honorowego), start ostry. Pierwszy etap wyścigu kończył się w Chełmie i przejeżdżał przez malownicze tereny gminy Turobin, Goraj i Frampol.

Ruszyła petycja biłgorajski Automobilklub zorganizował w sprawie rewitalizacji Autodromu. Celem petycji jest pokazanie władzom krajowym, że społeczność rzeczywiście chce nowego toru. Jak podkreślają twórcy petycji, działają oni w imieniu mieszkańców powiatu biłgorajskiego którzy ją podpisali, sympatyków sportów motorowych, członków Automobilklubu Biłgorajskiego oraz wszystkich, którym leży na sercu dobro i promocja regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych. Biłgorajski autodrom w końcu otrzymał szansę na modernizację. Po wielu latach walki o teren z właścicielem prywatnym obiekt powrócił w końcu jako własność powiatu biłgorajskiego.

Ogłoszenie Powiatowego Lekraza Weterynarii w Biłgoraju, odnośnie wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Odbyło się już posiedzenie komisji oceny wniosków w ramach „Pilotażowego programu poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu i rowerzystów przy drogach powiatowych powiatu biłgorajskiego” czyli tzw. programu chodnikowego. Komisja sprawdziła pod względem formalnym i dokonała oceny 9 wniosków, które wpłynęły od 8 gmin. O dofinansowanie ubiegały się gminy Biszcza, Potok Górny, Tarnogród, Księżpol, Tereszpol, Aleksandrów, Biłgoraj i Turobin. Wszystkie wnioski otrzymały pozytywną ocenę formalną.

Emeryci, renciści i osoby pobierające zasiłki mogą już samodzielnie pobierać dokumenty, które potwierdzają dane o ich świadczeniach z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla innych instytucji. To internetowa usługa, z której wcześniej korzystali już ubezpieczeni i przedsiębiorcy. Klienci mogą pobrać potwierdzenia przez internet, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Gotowy dokument mogą zapisać na komputerze albo wysłać e-mailem.

Podkategorie