Ogłoszone zostały wyniki konkursu w ramach realizacji zadania publicznego „OBYWATELSKIE ROZTOCZE. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza”. -Niezwłocznie skontaktujemy się z Wnioskodawcami, których oferty zostały zakwalifikowane do dofinansowania, w celu podpisania umów. W przypadku niepodpisania umowy z którymś z Wnioskodawców będziemy kontaktować się z kolejnymi podmiotami z listy rezerwowej - informują organizatorzy konkursu. Wśród 13 dofinansowanych wniosków są te złożone przez stowarzyszenia i organizacje z naszego powiatu.

Trwa rekrutacja do projektu „Seniorzy na Start - Powiat Biłgorajski”. Realizacja projektu została zaplanowana na okres od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku. Wartość projektu to 1,77 mln zł, w tym 273 tys. zł stanowi wkład własny niefinansowy, a uzyskane dofinansowanie wynosi 1,5 mln zł.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020.

kondolencje maria galka 1

"Twoja Krew Ratuje Życie" - pod takim hasłem w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju odbędzie się terenowa akcja poboru krwi. Jej organizatorami jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju oraz Szkolne Koło PCK działające w RCEZ. Akcja oddawania krwi będzie miała miejsce 12 października (wtorek) 2021 roku w holu szkoły (III piętro), w godzinach od 9:00 do 13:00.

W dniach od 21 września do 24 października 2021 roku, w Oświęcimskim Centrum Kultury oglądać można wystawę pokonkursową, XX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Darujmy światu pokój”, objętego patronatem Prezydenta Miasta Oświęcimia. Konkurs Plastyczny „Darujmy światu pokój”, organizowany przez Oświęcimskie Centrum Kultury, zachęca do plastycznych wypowiedzi na temat otaczającej ich rzeczywistości w kontekście prawa do życia w świecie wolnym od wojen. Prace konkursowe powinny prezentować twórczość plastyczną będącą reakcją, przestrogą i protestem przeciwko złu dziejącemu się na świecie, przeciwko przemocy.

Z informacji na dzień 4 października 2021 roku, wynika że w ramach konkursu złożono 37 wniosków. Wśród stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich i grup nieformalnych są podmioty z terenu powiatu biłgorajskiego, Na 37 złożonych wniosków 10 złożyły organizacje z Ziemi Biłgorajskiej. Złożone wnioski przeszły ocenę formalną w ramach realizacji zadania publicznego „Obywatelskie Roztocze". Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza.

Budowlanka czynnie przyłącza się do akcji "komórkomania" - celem projektu jest umożliwienie rejestracji jako potencjalny dawca szpiku kostnego osobom, które podejmą świadomą decyzję o takiej rejestracji. Projekt skierowany jest do pełnoletnich uczniów i ich rodziców, nauczycieli i mieszkańców Ziemi Biłgorajskiej.

Celem ustanowienia tego czasu jest propagowanie i wspieranie metod pokojowego rozwiązywania konfliktów. Na całym świecie odbywają się bezpłatne spotkania z mediatorami na dyżurach ekspertów, którzy aktywnie prowadzą postępowania mediacyjne oraz pozostają w gotowości do pomocy osobom chcących skorzystać z pomocy mediacyjnej. Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Podkategorie