maciej prochowski

Uprzejmie zapraszam na XXX sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 23 lipca 2021 r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

„Krwi nie da się niczym zastąpić” - powiedział starosta biłgorajski Andrzej Szarlip podczas uroczystości wręczenia medali „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” oraz Odznaki Honorowe PCK. Uroczystość odbyła się 15 lipca 2021 roku, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Wzięli w niej udział poseł Beata Strzałka, sekretarz Miasta Biłgoraj Bogdan Kowalik, wiceprezes Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK w Lublinie Anna Nowak - Kowal, Instruktor ds. promocji krwiodawstwa Urszula Drozdowska - Hradil, kierownik działu promocji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Paweł Filip, Komendant Państwowej Policji w Biłgoraju Marek Jamroz, który również został odznaczony za oddawanie krwi, przewodnicząca Rejonowej Rady Honorowych Dawców Krwi PCK w Biłgoraju Małgorzata Gromadzka, kierownik biura PCK Edward Kurzyna oraz Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Biłgoraju Anna Koman.

Szanowni Państwo, sołtyski i sołtysi powiatu biłgorajskiego. W imieniu organizatorów, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Diecezjalnej Pielgrzymce Sołtysów do Sanktuarium Maryjnego w Nabrożu. Pielgrzymkę zaplanowano na 16 lipca 2021 roku. Początek uroczystości o godzinie 11:00. Szczegóły na plakacie.

Dofinansowanie prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej w ramach programu Mój Prąd 3.0. Zespół Doradców Energetycznych zaprasza na praktyczne warsztaty z wypełniania wniosku w Programie Mój Prąd 3.0. Podczas spotkania Doradca Energetyczny przekaże niezbędne informacje na temat zasad uzyskania wsparcia finansowego w nowej edycji Programu Mój Prąd 3.0 oraz krok po kroku wskaże ścieżkę wypełnienia wniosku.

Zapraszamy na akcję poboru krwi, która odbędzie się we czwartek, 15 lipca br. w Biłgoraju. Specjalny krwiobus zaparkuje na terenie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju (parking od ulicy Sikorskiego). Rejestracja dawców krwi ruszy o godzinie 8:00 i potrwa do godziny 12:00. Trzeba być po lekkim beztłuszczowym posiłku i należy mieć z sobą dowód osobisty. Wszystkie osoby, które chcą podzielić się darem z samego siebie z osobami chorymi zapraszamy. Przyjdź i oddaj krew‼

Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych. Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Trzeba zauważyć, że w związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m. in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 roku. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

W Szarajówce w gminie Łukowa w powiecie biłgorajskim, odbyły się dziś wojewódzkie obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej został ustanowiony w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej - za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty.

Podkategorie