Odbyło się już posiedzenie komisji oceny wniosków w ramach „Pilotażowego programu poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu i rowerzystów przy drogach powiatowych powiatu biłgorajskiego” czyli tzw. programu chodnikowego. Komisja sprawdziła pod względem formalnym i dokonała oceny 9 wniosków, które wpłynęły od 8 gmin. O dofinansowanie ubiegały się gminy Biszcza, Potok Górny, Tarnogród, Księżpol, Tereszpol, Aleksandrów, Biłgoraj i Turobin. Wszystkie wnioski otrzymały pozytywną ocenę formalną.

Emeryci, renciści i osoby pobierające zasiłki mogą już samodzielnie pobierać dokumenty, które potwierdzają dane o ich świadczeniach z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla innych instytucji. To internetowa usługa, z której wcześniej korzystali już ubezpieczeni i przedsiębiorcy. Klienci mogą pobrać potwierdzenia przez internet, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Gotowy dokument mogą zapisać na komputerze albo wysłać e-mailem.

Każdego roku Starostwo Powiatowe w Biłgoraju organizuje dożynki, czyli ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. W tym roku odbędą się one w niedzielę 29 sierpnia w gminie Biszcza, a dokładniej nad zalewem Biszcza - Żary. Do wspólnego świętowania zapraszają Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip oraz wójt gminy Biszcza Zbigniew Pyczko. Dożynki to etniczne święto słowiańskie, którego tradycja sięga XVI wieku. Zwyczaj ten w różnych stronach Polski określany był jako wyżynki, obrzynki, wieniec, wieńcowe lub okrężne. Jest to połączenie dwóch staropolskich zwyczajów, okrężnego i dożynek, które w przeszłości były osobnymi świętami.

Spotkanie rekrutacyjne do Seniorzy na Start - Powiat Biłgorajski odbędzie się 11 sierpnia br. w sali 104 od godziny 9 do 11, w tych godzinach można przychodzić i dowiadywać się o projekcie, oczywiście w budynku Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, ul. Tadeusza Kościuszki 94. Szczegółowe informacje znajdą Pańśtwo także na stronie https://seniorzy.bilgorajski.pl/projekt/ Powiat Biłgorajski w partnerstwie z Gminą Tereszpol zaprasza do udziału w projekcie „Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski”. Projekt kierowany jest do 44 osób, w tym do minimum 40 osób po 60 roku życia, niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu miasta Biłgoraj i gminy Tereszpol. Osoby te będą brały udział w zajęciach prowadzonych w 2 Klubach Seniora w Biłgoraju w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów i w remizie OSP w Szozdach.

W 2020 roku działania podejmowane przez Komedę Powiatową Policji w Biłgoraju, pomimo utrudnień i ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym, przyniosły bardzo dobre efekty w poprawie stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na ternie powiatu biłgorajskiego. Pojawiły się też nowe, nieplanowane zadania związane ze zwalczaniem pandemii Covid-19. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, KPP w Biłgoraju podejmowała wielopłaszczyznowe przedsięwzięcia zmierzające do ochrony bezpieczeństwa ludności oraz do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

30 lipca br. na boisku piłkarskim w Dereźni odbył się piłkarski turniej dzieci pod Patronatem Starosty Biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa. Organizatorem Turnieju Żaków był Orion Dereźnia, a głównymi sponsorami Powiat Biłgorajski i OSP w Dereźni. W turnieju wzięło udział ponad 80 młodych adeptów piłkarskich w wieku 6 - 8 lat. Na boisku w Dereźni zagrały zespoły z Harasiuk, Stalowej Woli, Biłgoraja, Dereźni, Frampola i Korchowa.

W ciągu kwartału o ponad 15 procent wzrosła liczba cudzoziemców, którzy są zgłoszeni do ubezpieczeń w Oddziale ZUS w Biłgoraju. Od ponad roku liczba ubezpieczonych obcokrajowców nieprzerwanie rośnie. Na koniec czerwca Zakład Ubezpieczeń Społecznych miał w swoich rejestrach niemal 819 tys. osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych z obywatelstwem innym niż polskie. W samym Oddziale ZUS w Biłgoraju (obsługuje m.in. Chełm i Zamość) na koniec czerwca było ponad 3,6 tys. ubezpieczonych obcokrajowców, czyli o niemal pół tysiąca osób więcej niż na koniec marca (to wzrost o ponad 15 proc.).

W rozegranym w dniu sierpnia 2021 roku, w Majdanie Starym Finale Pucharu Starosty Biłgorajskiego zespół LZS Tanew Majdan Stary pokonał LKS Grom Różaniec 3:2 (1:1). Nagrody sportowe ufundował powiat biłgorajski, a wręczył je wójt gminy Księżpol Jarosław Piskorski. O godzinie 17:00 (w godzinę "W"), przed rozpoczęciem drugiej połowy uczestnicy meczu oraz licznie zgromadzeni kibice uczcili 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Podkategorie