plakat narodowe czytanie 2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza rekrutację na dwudniowe spotkania w Powiecie Biłgorajskim

Działanie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Ekonomia Społeczna - Drogowskaz Rozwoju Społecznego II”. Zobacz do kogo skierowane jst spotkanie, jaka wiedza bedzie przekazywana, kto będzie sprowadził spotkania oraz jaki będzie ich harmonogram.

dzien pamieci ofiar stalinizmu i nazizmu

Informuję, ze w dniach od 12 do 14 września 2022 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lis6w wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepionka będzie zrzucana z samolot6w na kompleksy leśne, pola, łątki z pominięciem teren6w zabudowanych. Dawka  szczepionki stanowi blister z plynem, zatopiony w przynęcie o intensywnym zapachu, wielkości około 3 cm. Nie wolno dotykać szczepionki.

Trwają prace przy kompleksie boisk Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

Do końca września 2023 roku, ma czas wykonawca by zakończyć prace na terenie kompleksu boisk przy ZSBiO w Biłgoraju. Samorząd powiatu biłgorajskiego na realizację tej inwestycji pozyskał środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość robót budowlanych to 10 744 665 zł brutto.

Seniorzy aktywni

Oprócz zajęć kulinarnych, komputerowych, manualnych, muzyko - filmoterapii czy artystycznych Seniorzy dodatkowo chętnie uczestniczą w życiu kulturalnym. W dniu 16 sierpnia 2022 roku, wspólnie z mieszkańcami DPS dla Kombatantów śpiewali pieśni patriotyczne i recytowali wiersze na pamiątkę wygranej bitwy warszawskiej z 1920 roku. Natomiast już 18 sierpnia br. seniorzy pojechali do Kazimierza Dolnego w ramach realizacji projektu „Seniorzy na Start-Powiat Biłgorajski”.

Starostwie Dożynek Powiatowych 2022

Za 10 dni tegoroczne Dożynki Powiatowe. Powiatowe święto plonów zorganizowane zostanie w tym roku w Łukowej. 28 sierpnia, społeczność Ziemi Biłgorajskie dziękować będzie Bogu za Jego łaskę i błogosławieństwo, a rolnikom za trud pracy i chleb na stole. Na uroczystość złoży się kolorowy dożynkowy korowód, Msza święta i poświecenie chleba, podzielenie chleba między uczestników oraz część artystyczna. Dożynkowy korowód prowadzić będą starostowie. W tym roku będzie to pani Ewa Pękala i pan Dariusz Kuszka.

Klub HDK powstał przy Starostwie Powiatowym w Biłgoraju

Przy Starostwie Powiatowym w Biłgoraju powstał dziś Klub Honorowych Dawców Krwi. Jego członkami jest ponad 20 pracowników urzędu, którzy na co dzień regularnie i systematycznie oddają krew. W posiedzeniu założycielskim uczestniczyło kilkanaście osób. Obecny był m.in. starosta biłgorajski i kierownik Biura PCK Oddział w Biłgoraju oraz prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Zarządzie Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Biłgoraju.

Podkategorie