Program Profilaktyki Raka Piersi jest prowadzony w Polsce od 2006 roku. Jego celem jest przebadanie jak największej populacji Polek, tak aby wykryć potencjalną chorobę na najwcześniejszym jej etapie, a tym samym obniżyć wskaźnik umieralności z powodu raka piersi do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej. Wyniki realizacji Programu są bardzo niepokojące. Odbiegają znacząco od wyników europejskich i odnotowują znaczący spadek odsetka przebadanych Pań, który w marcu 2020 roku wynosił zaledwie 38 % uprawnionych kobiet, a w lipcu 2021 roku spadł do 34 %. Warto wskazać, że ponad połowa wszystkich badań mammograficznych ma miejsce w pracowniach mobilnych (mammobusach).

Trwają prace remontowe na hali sportowej w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Remont ruszył 22 lutego br. i, zgodnie z podpisaną umową, potrwa do 30 września. Celem projektu jest przystosowanie hali do przepisów bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego i warunków termicznych oraz udostępnienie jej dla osób niepełnosprawnych. Projekt obejmuje remont 2 pomieszczeń połączonych ze sobą: dużą i małą halę sportową, w tym wykonanie nowych sufitów podwieszanych na hali dużej z płyt akustycznych, wytłumienie ścian tym samym materiałem na hali dużej, wymiana stolarki drzwiowej w hali dużej i małej, naprawa płyt boisk, remont sanitariatów przy małej i dużej hali sportowej, remont korytarzy pod trybunami przy dużej hali, roboty elektryczne, wykonanie instalacji sanitarnej i profesjonalne nagłośnienie dużej hali sportowej.

Dziś z inicjatywy starosty biłgorajskiego, odbyło się spotkanie z przedstawicielami mieszkańców osiedli sąsiadujących z biłgorajskim Autodromem. Było ono odpowiedzią na pismo jakie zostało skierowane do władz powiatu w związku z planami modernizacji i rozbudowy toru w Biłgoraju. Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym, obok starosty uczestniczyli w nim kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Ireneusz Bulicz, radny Rady Miasta Biłgoraj i mieszkaniec ulicy Motorowej Wojciech Gleń oraz przedstawiciele mieszkańców Anna Kozdra, Stanisław Adamowicz i Piotr Długosz.

Szczepienia to najlepsza broń w walce z pandemią koronawirusa. Dlatego Rząd w ramach Narodowego Programu Szczepień organizuje konkursy dla samorządów, we wspólnym celu: zachęcić jak największą liczbę osób do zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Rywalizacja obejmuje 3 konkursy: Rosnąca Odporność, Najbardziej Odporna Gmina, Gmina na Medal #SzczepimySię. W każdym konkursie do wygrania są atrakcyjne nagrody finansowe. Zwycięskie gminy aktywnie promujące szczepienia mogą otrzymać miliony złotych na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

„Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych i Lubelskie Forum NGO” połączone z Galą Trzeciego Sektora odbędzie się w dniach 21 - 22 września 2021 roku w Lublinie. Wydarzenie współorganizowane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych jest kontynuacją Konwentu „Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym i Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych” z lat ubiegłych. Jest to szczególna uroczystość, w której uczestniczą przedstawiciele  wszystkich organizacji angażujących się w pracę wspierającą wartościowe przedsięwzięcia na rzecz trzeciego sektora.

-Prace remontowe Zagrody Sitarskiej były zaplanowane jeszcze w ubiegłym roku. Obecnie remontem objęte jest poszycie dachowe na budynku mieszkalnym oraz ganek budynku mieszkalnego. Na domu mieszkalnym Zagrody Sitarskiej wymieniamy poszycie dachowe. Wynika to z tego, że było już kilka poważnych przecieków, nie tylko na dachu domu mieszkalnego ale także na budynkach inwentarskich, które wspólnie stanowią zespół budynków - mówi Marek Majewski, Dyrektor Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju.

Agnieszka Cieślak, tegoroczna absolwentka ZSBiO, została laureatką konkursu o Złoty Indeks Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, który został rozstrzygnięty na pzrełomie lipca i sierpnia br. Konkurs, skierowany do tegorocznych maturzystów, wymagał napisania pracy w formie eseju na temat: „Pandemia – szanse i wyzwania”. Agnieszka Cieślak w swojej pracy szczególnie zwróciła uwagę na pogorszenie się sytuacji kobiet w na rynku pracy oraz zmianach, jakie będą konieczne, aby stworzyć im bardziej elastyczne warunki, dzięki którym będą mogły pogodzić obowiązki rodzinne z zaangażowaniem w obowiązki zawodowe.

W sierpniu br. na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz powiatu biłgorajskiego nastąpiło otwarcie zrewitalizowanego kompleksu Izby Leśnej we Floriance. Obiekt po trzech latach został otworzony na nowo. Florianka to dawna osada leśna. Znajduje się tutaj odnowiona Izba Leśna oraz nowopowstała ścieżka dendrologiczna, folwark, Ośrodek Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego i kilka budynków związanych z tą osadą. Wspomniana Izba Leśna we Floriance powstała w 2004 roku w odrestaurowanej dawnej leśniczówce Ordynacji Zamojskiej z 1830 roku. Mieszkał tam leśniczy z rodziną, który zarządzał okolicznymi lasami. Z miejscem związana jest rodzina Szklarzy, która mieszkała tutaj równo 80 lat, od początków XX wieku. Od ich nazwiska pochodzi zwyczajowa nazwa tego miejsca – „Szklarzówka”, czyli budynki pozostałe po dawnych zabudowaniach leśniczówki. To właśnie te budynki zostały zrewitalizowane.