Od 17 stycznia 2022 roku w Muzeum ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju będzie można oglądać czasową wystawę fotograficzną zorganizowaną przez naszego archeologa, Konrada Grocheckiego. Ekspozycja została zatytułowana „W poszukiwaniu przeszłości. Archeologia Lotnicza – od Stołpia przez Biłgoraj do Zamchu”. Na wystawie prezentowanych będzie 25 wielkowymiarowych fotografii przedstawiających stanowiska archeologiczne, które w krajobrazie manifestują się własną formą terenową.

Emeryci i renciści ze świadczeniami pomiędzy 4 920 a 12 800 zł brutto miesięcznie będą mieli obliczaną zaliczkę na podatek i składkę na korzystniejszych zasadach. Wraz ze świadczeniem za luty niektórzy otrzymają zwrot nadpłaconego podatku za styczeń 2022 roku. To efekt rozporządzenia Ministra Finansów wydanego 7 stycznia, które zmienia technikę poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W jego wyniku emeryci i renciści, których wysokość świadczenia mieści się w przedziale 4 920 zł – 12 800 zł brutto, będą mieli obliczaną zaliczkę na podatek i składkę zdrowotną na starych zasadach.

W Majdanie Starym odbyło się dziś spotkanie świąteczno - noworoczne krwiodawców, połączone z 20. jubileuszowa akcją poboru krwi przeprowadzoną w Majdanie Starym. Starostę biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa, reprezentował pracownik Starostwa powiatowego w Biłgoraju i jednocześnie honorowy dawca krwi, Piotr Kiełbasa. To on w imieniu władz powiatowych dziękował honorowym dawcom krwi za ich poświęcenie na rzecz osób chorych.

Uliczne jasełka, które przypominają prawdę o Bożym Narodzeniu wsparł samorząd powiatu biłgorajskiego. Powiat biłgorajski był także ich współorganizatorem. W Biłgoraju m. in. w budynku Starostwa powiatowego odegrana została jedna ze scen Orszaku, samorząd zakupił także cześć koron i proporców dla uczestników, a w Goraju, władze powiatowe wsparły finansowo kwestie związane z nagłośnieniem podczas wydarzenia.

W roku 2021 biłgorajska straż pożarna zanotowała ogółem 1384 zdarzeń, w tym 218 pożarów /o 38 mniej w stosunku do roku 2020/, 1112 miejscowych zagrożeń /o 487 więcej  niż w 2020 r./oraz 54 fałszywych alarmów /5 więcej niż zanotowano w roku 2020/. Ogólna liczba zdarzeń w stosunku do roku 2020 wzrosła o 454. Najwięcej pożarów powstało w lutym (30), w kwietniu (30) i marcu (26) zaś najmniej w maju (10) i lipcu (7).

Za około 123 tys. zł, trafiło dodatkowe wyposażenie do pracowni Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. To kolejne doposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni gastronomicznej i pracowni handlowej ZSZiO oraz pracowni komputerowej ZSBiO. Specjalistyczne wyposażenie przekazane zostało placówkom w listopadzie i grudniu 2021. Do ZSZiO trafił sprzęt za kwotę 55 tys. zł brutto, a do "Budowlanki" komputery warte niespełna 70 tys. zł.

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel zostanie przeznaczone ponad 4 mld zł. Stawki dodatku osłonowego, które są uzależnione m. in. od wysokości dochodu i liczby osób w gospodarstwie domowym, wyniosą od 400 zł rocznie dla osób samotnych do 1437,50 zł rocznie dla największych gospodarstw domowych. Takie rozwiązanie pozwoli na skuteczne wsparcie rodzin wielodzietnych, które najbardziej dotknął wzrost cen energii i żywności.

kondolencje kucharczuk

Podkategorie