Ponad 450 kg medykamentów z powiatu biłgorajskiego jedzie do szpitali na zachodzie Ukrainy

Zakończyła się - ogłoszona w piątek 25 lutego br. - zbiórka medykamentów dla szpitali w Żółkwi i Rawie Ruskiej. Zbiórkę zainicjował starosta biłgorajski, do wyznaczonego przez niego punktu, który obsługiwali pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, trafiło ponad 450 kg medykamentów. Opisane, zapakowane i zważone ruszyły na polsko - ukraińską granicę, gdzie przez służby zostaną przekazane do placówek medycznych.

Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 001

Powiat biłgorajski. Są już relokowani pierwsi uchodźcy z Ukrainy

Pierwsi uchodźcy z Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, jaką wywołała Rosja, znaleźli już schronienie na terenie powiatu biłgorajskiego. -Nikt nie zostanie bez pomocy i wsparcia - zapewnia starosta biłgorajski Andrzej Szarlip i dodaje: -17 osób - matki z małymi dziećmi - zostało zakwaterowane w internacie ZSBiO, kolejnych 30 osób w Józefowie i 40 osób w Tarnogrodzie.

Powiat biłgorajski i Euroregion Roztocze prowadzą zbiórkę na pomoc szpitalom na zachodzie Ukrainy

Ze względu na fakt, że Rosja zaatakowała Ukrainę, społeczność Żółkwi potrzebuje i prosi o pomoc w postaci materiałów medycznych dla osób, które mogą zostać poszkodowane w działaniach wojennych. -Jako społeczność Euroregionu Roztocze i mieszkańcy powiatu biłgorajskiego chcemy pozytywnie odpowiedzieć na ten apel i wesprzeć naszych sąsiadów. Zbiórka niezbędnych medykamentów ruszy już dziś i trwać będzie przez cały weekend - mówi starosta Andrzej Szarlip.

Spotkanie z dyrektorami szkół. Starosta polecił wymeldowanie uczniów z jednego z internatów. Mają tam być ulokowani uchodźcy z Ukrainy

Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip spotkał się dziś wczesnym popołudniem z dyrektorami biłgorajskich szkół średnich oraz Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju. W spotkaniu uczestniczył dyretor Jolanta Rycyk (I LO im. ONZ), dyrektor Barbara Serafin (ZSL), dyrektor Jerzy Buczko (RCEZ), dyrektor Adam Balicki (ZSZiO) oraz dyrektor Stanisław Sitarz (ZSBiO) oraz kierownik Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju Bogdan Buczkowski.

Pomoc dla obywateli Ukrainy - informacje

Jako obywatel Ukrainy możesz wjechać do Polski na podstawie ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego; wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C); wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen; posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu; wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym; zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy. Jeśli po przyjeździe do Polski chcesz skorzystać z pomocy oferowanej przez polski rząd, udaj się do jednego z wymienionych poniżej punktów recepcyjnych. W punktach tych otrzymasz posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.

Zostaw 1% podatku w powiecie biłgorajskim

W Polsce aktywnie działa około 80 tys. organizacji pozarządowych – stowarzyszeń i fundacji, których siedziby są rozmieszczone na terenie całego kraju. 25% organizacji jest zlokalizowanych na wsiach, 24% w małych miastach, liczących nie więcej niż 50 tys. mieszkańców, 18% w średnich miastach, mających między 50 a 200 tys. mieszkańców, a 34% w największych ośrodkach miejskich z liczbą ludności powyżej 200 tys. mieszkańców. W województwie lubelskim zarejestrowano 438 organizacji pożytku publicznego. Takie organizacje działają także na terenie powiatu biłgorajskiego. Wesprzyj je 1% swego podatku.

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

24 lutego br., pod przewodnictwem starosty biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Jego głównymi tematami było omówienie realizacji zadań w związku z wprowadzeniem trzeciego stopnia alarmu CRP (stopnia Charlie-CRP) w jednostkach samorządu terytorialnego na terenie powiatu biłgorajskiego oraz przedstawienie sytuacji związanej z zapewnieniem miejsc kwaterunkowych dla uchodźców z Ukrainy na terenie powiatu biłgorajskiego.

Podkategorie