Uliczne jasełka, które przypominają prawdę o Bożym Narodzeniu wsparł samorząd powiatu biłgorajskiego. Powiat biłgorajski był także ich współorganizatorem. W Biłgoraju m. in. w budynku Starostwa powiatowego odegrana została jedna ze scen Orszaku, samorząd zakupił także cześć koron i proporców dla uczestników, a w Goraju, władze powiatowe wsparły finansowo kwestie związane z nagłośnieniem podczas wydarzenia.

W roku 2021 biłgorajska straż pożarna zanotowała ogółem 1384 zdarzeń, w tym 218 pożarów /o 38 mniej w stosunku do roku 2020/, 1112 miejscowych zagrożeń /o 487 więcej  niż w 2020 r./oraz 54 fałszywych alarmów /5 więcej niż zanotowano w roku 2020/. Ogólna liczba zdarzeń w stosunku do roku 2020 wzrosła o 454. Najwięcej pożarów powstało w lutym (30), w kwietniu (30) i marcu (26) zaś najmniej w maju (10) i lipcu (7).

Za około 123 tys. zł, trafiło dodatkowe wyposażenie do pracowni Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. To kolejne doposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni gastronomicznej i pracowni handlowej ZSZiO oraz pracowni komputerowej ZSBiO. Specjalistyczne wyposażenie przekazane zostało placówkom w listopadzie i grudniu 2021. Do ZSZiO trafił sprzęt za kwotę 55 tys. zł brutto, a do "Budowlanki" komputery warte niespełna 70 tys. zł.

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel zostanie przeznaczone ponad 4 mld zł. Stawki dodatku osłonowego, które są uzależnione m. in. od wysokości dochodu i liczby osób w gospodarstwie domowym, wyniosą od 400 zł rocznie dla osób samotnych do 1437,50 zł rocznie dla największych gospodarstw domowych. Takie rozwiązanie pozwoli na skuteczne wsparcie rodzin wielodzietnych, które najbardziej dotknął wzrost cen energii i żywności.

kondolencje kucharczuk

Budżet powiatu na rok 2022 był szczegółowo omawiany na komisjach stałych Rady Powiatu, zakłada on po stronie dochodów wpływy budżetowe w wysokości  127,5 mln zł, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie 167,8 mln zł. Wobec powyższego budżet powiatu na 2022 rok zakłada deficyt budżetu (dochody – wydatki) w wysokości 40,2 mln zł, który zostanie sfinansowany środkami pozostałymi z bieżącego roku otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz kredytem bankowym.

orszak tzrech kroli bilgoraj

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, wydało album pt. Ziemia Biłgorajska. Ponad 140 stronicowa publikacja zawiera syntetyczny opis dziejów powiatu biłgorajskiego, jego walory turystyczne i krajoznawcze, zabytki oraz miejsca do wypoczynku. Album opatrzony jest ciekawymi i pięknymi zdjęciami wykonanymi przez prawdziwych mistrzów i pasjonatów, w tym m. in. przez ks. Artura Schodzińskiego, Grzegorza Szkutnika, Kamila Rogalę czy Michała Kulińskiego.

Podkategorie