Oficjalnie otwarto dziś wyremontowany spichlerz z zabudowań młyńskich znajdujących się przy ul. Czerwonego Krzyża, a wchodzących w skład zabytkowych budynków, którymi zarządza Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju. Na jego renowację Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, pozyskało środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem zadania było zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowego drewnianego XIX-wiecznego spichlerza oraz przygotowanie go do funkcji wystawienniczej jako skansenu.

Od nowego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych stopniowo zacznie przejmować od gmin obsługę programu Rodzina 500+. Jeżeli gmina przyznała rodzicowi 500+ do końca maja 2022 roku, to nie musi on składać nowego wniosku. Takie wypłaty dokończy gmina. Do 31 grudnia wnioski o 500+ przyjmują jeszcze ośrodki pomocy społecznej lub pomocy rodzinie. Gminy będą wypłacać świadczenia aż do końca okresu, na jaki je przyznały, czyli do maja przyszłego roku.

Filip Wróbel z I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju został laureatem i stypendystą 3. edycji programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki. Ogłoszenie wyników miało miejsce  podczas finałowej gali 6 grudnia 2021 roku w Delegaturze Lubelskiego Urzędzie Wojewódzkiego w Zamościu.

Dominika Szubiak, Jessica Sowa i Klara Wardach zostały laureatkami XXX. Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego „Moje Boże Narodzenie”. Młode plastyczki pracują pod kierunkiem Anny Świcy w pracowni plastycznej Tęczowa Malarnia MDK w Biłgoraju. W środę, 8 grudnia 2021 r. w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie odbył się uroczysty wernisaż XXX. Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego „Moje Boże Narodzenie”.

W Biłgoraju odbyły się uroczystości, w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, których współorganizatorem było starostwo powiatowe w Biłgoraju. W kościele św. Marii Magdaleny modlono się za ofiary stanu wojennego oraz osoby internowane i represjonowane. Włądze powiatu reprezentowali poczet sztandarowy, starosta biłgorajski Andrzej Szarlip oraz przewodniczący Rady Powiatu Marian Kurzyna.

Uprzejmie zapraszam na XXXIV sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 22 grudnia 2021 roku. o godzinie 15:30, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. tadeusza Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

6 grudnia 2021 roku, w Zamościu odbyło się wręczenie nagród dla uczniów, którzy uzyskali tytuł "Lidera Wiedzy i Ochrony Środowiska”. Uczeń Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących Jakub Smarkala z klasy IIc LO o profilu medycznym znalazł się w gronie nagrodzonych w III edycji Programu. Na uroczystości byli obecni lubelska kurator oświaty Teresa Misiuk, poseł na Sejm RP Tomasz Zieliński, prezes WFOŚIGW w Lubinie Grzegorz Grzywaczewski, dyrektor kuratorium oświaty w Lublinie delegatura Zamość Monika Żur, wizytatorzy, nagrodzeni uczniowie oraz nauczyciele.

Nowy respirator został przekazany w użyczenie przez władze powiatu, biłgorajskiemu szpitalowi. Urządzenie zostało pozyskane z Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu. Respirator jest jednym z podstawowych urządzeń ratujących życie tych chorych na Covid-19, którzy przechodzą zakażenie bardzo ciężko. Przekazania dokonali starosta Andrzej Szarlip, wicestarosta Tomasz Rogala, członkowie Zarządu Powiatu Maria Gałka i Andrzej Łagożny oraz Przewodniczący Rady Powiatu Marian Kurzyna.

Podkategorie