koncert usiadz przed droga fot2 mini

Władze powiatu biłgorajskiego podzieliły pieniądze na działania z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki, promocji zdrowia oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratowania i ochrony ludności

Uchwała Nr 12/2023 Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na zadania planowane do realizacji w 2023 roku z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki, promocji zdrowia oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratowania i ochrony ludności.

Staże uczniowskie u pracodawców w ramach projektu "Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu Biłgorajskiego"

Powiat biłgorajski realizuje - wspólnie ze szkołami średnimi dla których jest organem prowadzącym projekt "Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego". Wartość projektu to ponad 5,2 mln zł, część tych środków przeznaczonych zostało na doposażenie szkolnych klaso-pracowni w specjalistyczny sprzęt niezbędny do praktycznej nauki zawodu. Część środków przeznaczonych zostało na podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz płatne staże uczniów u pracodawców.

Szanowni Państwo, informujemy, iż trwa nabór osób chcących skorzystać z bezpłatnych zajęć z podstaw języka polskiego, w ramach projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” realizowanego przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Dotychczas ze szkoleń skorzystało już ponad 400 osób w ramach 34 grup utworzonych w kilkunastu miejscowościach województwa lubelskiego.

jezyk polski dla ukraincow

Pani Elżbiecie Rymarz 1

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip uczestniczył dziś wraz z dyrekcją i pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju, w obchodach Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Dzień ten obchodzony jest co roku 27 stycznia. Wprowadzony został na mocy ustawy z 16 grudnia 2010 roku w ramach nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zaproszenie na XLVII sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

XLVII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 roku o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

Nabór wniosków na Stypendia sportowe WL tylko do 31 stycznia

Tylko do 31 stycznia br. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za wyniki osiągnięte w 2022 roku. O wsparcie mogą ubiegać się sportowcy, którzy nie ukończyli 27 roku życia, zrzeszeni w klubach i związkach sportowych na terenie województwa lubelskiego. Rozpatrzenie wniosków nastąpi do 31 marca br.

Podkategorie