W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. o zawieszeniu zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach oświatowych, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa na terenie całego kraju, funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

Chciałbym zaapelować do państwa o odpowiedzialność, ale i o spokój. Nie ulegajmy panice, ale bądźmy wyczuleni na tę trudną sytuację, z którą przychodzi nam się zmierzyć. Pamiętajmy też, by przestrzegać zasad higieny. Odpowiedzialność to kluczowa rzecz, która ograniczy rozprzestrzenianie się wirusa - zaapelował podczas spotkania z dziennikarzami Starosta Biłgorajski.

W związku z informacjami dotyczącymi rozprzestrzeniania się wirusa 2019-nCoV sprawy urzędowe będą załatwiane jedynie w przypadkach nie cierpiących zwłoki. W pozostałych sytuacjach zalecane jest korzystanie z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną bądź telefonicznie / sekretariat@bilgorajski.pl , tel. 84 688 20 00.

Dzisiaj w sali konferencyjnej SP w Biłgoraju podsumowano "Program poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu i rowerzystów przy drogach powiatowych powiatu biłgorajskiego". Jako samorządowcy dostrzegamy potrzebę poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Jednym z elementów tych działań jest budowa chodników. Przez szereg lat brak było wsparcia finansowego do budowy chodników przy drogach powiatowych - mówił podczas spotkania z dziennikarzami Wicestarosta Tomasz Rogala.

W Starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbyła się Narada Techniczno – Gospodarcza dotycząca realizacji zadania publicznego o nazwie "Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu biłgorajskiego dla obrębów: Ciosmy, Bukowa, Bidaczów Nowy, Bukowina Las, Ruda Zagrody, Ruda Solska, Bidaczów Stary, Edwardów, Brodziaki, Hedwiżyn, Wola, Majdan Gromadzki, Nadrzecze, Gromada, Teodorówka, Wolaniny Ratwica, Korytków Duży, Andrzejówka, Dereźnia Zagrody, Dereźnia Majdańska, Wola Dereźniańska, Dereźnia Solska położonych w gminie Biłgoraj” na lata 2020 - 2030.

Wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia - zdrowia, spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności. Życzymy, aby we wszystkich podejmowanych działaniach rodzinnych, zawodowych, czy społecznych towarzyszyły Wam satysfakcja i poczucie samorealizacji. Niech piękno i dobro towarzyszy Wam każdego dnia, a szczęście rodzinne i miłość bliskich nigdy Was nie opuszcza. Drogie Panie przyjmijcie te zyczenia od czałonków Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w Biłgoraju.
 
Na terenie powiatu nie wykryto przypadku zarażenia coronavirusem. Musimy jednak zachować wszystkie procedury bezpieczeństwa i podejmować skuteczne działania informacyjne, co aktualnie czynimy - zapewnia Starosta Biłgorajski. O stanie przygotowań na ewentualne przypadki zachorowań związanych z nowym wirusem debatowano podczas nadzyczajnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Zarządu Powiatu.

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia objawów koronawirusa / profilaktyka