Zbliżasz się do emerytury? Zadbaj o swój kapitał początkowy, który podniesie przyszłe świadczenie. Biuro Terenowe ZUS w Janowie Lubelskim zaprasza na internetowe szkolenie o kapitale początkowym. Kapitał początkowy oblicza się osobom, które pracowały przed 1999 rokiem. Jest ważnym składnikiem emerytury i w wielu przypadkach znacząco podnosi jej wysokość. Żeby Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustalił wysokość kapitału początkowego, przyszły emeryt musi dostarczyć do instytucji dokumenty potwierdzające swoje okresy pracy i wynagrodzenia.

W dniu 20 kwietnia 2021 roku w starostwie powiatowym w Biłgoraju, starosta biłgorajski Andrzej Szarlip spotkał się z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie, pułkownikiem Jerzym Flisem, celem omówienia współpracy cywilno - wojskowej, aktywności wojska i możliwości terenowych powiatu biłgorajskiego w ramach wojskowego wzmacniania „Ściany Wschodniej”.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Biłgorajuu przesyła rozporządzenie nr 2 z dnia 16 kwietnia 2021 roku, w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypie ptaków (HPAI) na terenie powiatu biłgorajskiego. Skany dokumentu w artykule poniżej.

11 kwietnia bieżącego roku  Gdańska Agencja Artystyczna zorganizowała III edycję Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Dance Show Białobrzeski. Festiwal odbył się on-line ze względu na sytuację pandemii. Uczestniczyło w nim ponad 280 podmiotów wykonawczych w tym solo, duety, mini formacje i formacje z całej Polski. W tej imprezie uczestniczyli także nasi tancerze - Młodzieżowy Dom Kultury reprezentowały grupy: Impuls oraz Ada Zarówno wychowankowie Urszuli Demuchy, jak i Edyty Buczek odnieśli znaczące sukcesy, a było ich sporo w każdej kategorii wiekowej.

Na finiszu są przygotowania by w powiecie biłgorajskim otworzyć dwa punkty w ramach Punktów Szczepień Powszechnych. Wytyczne dotyczące organizacji zostały opracowane przez zespół KPRM, MZ, NFZ i GIS. Podstawowe wymogi bezpieczeństwa zostały sporządzone przez Ministerstwo Zdrowia i GIS. W powiecie biłgorajskim będą dwa punkty, gdzie mieszkańcy będą mogli się zaszczepić przeciw Covid-19.

Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie z terenu województwa lubelskiego. Uprzejmie informuję, że dnia 19 lutego 2021 r. Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę Nr XXIII/388/2021 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - tzw. „uchwałę antysmogową” dla województwa lubelskiego. Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 25 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 917).

Zachęcamy do udziału w Powiatowym Konkursie Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym” pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej, Poseł na Sejm RP Beaty Strzałki oraz Starosty Biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa. Organizatorem wydarzenia jest Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju (jednostka podległa powiatowi biłgorajskiemu) i biuro poselskie Poseł na Sejm RP Beaty Strzałki. Szczegóły w artykule poniżej.

Wyposażona przy wsparciu sponsorów i pomocy Rady Rodziców nowa klasopracownia informatyczno - językowa czeka na uczniów. Znajduje się w niej w niej kilkanaście stanowisk komputerowych, wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie oraz słuchawki. Do tego jest rzutnik z ekranem i stanowisko pracy nauczyciela. Obecnie sala wykorzystywana jest do nauki zdalnej. Jak tylko wróci nauka stacjonarna, wykorzystywana będzie podczas zajęć.

Podkategorie