Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, wydało album pt. Ziemia Biłgorajska. Ponad 140 stronicowa publikacja zawiera syntetyczny opis dziejów powiatu biłgorajskiego, jego walory turystyczne i krajoznawcze, zabytki oraz miejsca do wypoczynku. Album opatrzony jest ciekawymi i pięknymi zdjęciami wykonanymi przez prawdziwych mistrzów i pasjonatów, w tym m. in. przez ks. Artura Schodzińskiego, Grzegorza Szkutnika, Kamila Rogalę czy Michała Kulińskiego.

Od Nowego Roku ruszył rządowy program „Rodzinny kapitał opiekuńczy”. To świadczenie w wysokości 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia oraz wsparcie finansowe w opiece żłobkowej, dla rodziców dzieci nie otrzymujących świadczenia. Kto otrzyma świadczenie? Rodzinny kapitał opiekuńczy, świadczenie 12 000+ przysługuje Ci na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli jesteś matką dziecka, jesteś ojcem dziecka, przyjąłeś dziecko na wychowanie i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia, i dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.

Powiat biłgorajski przystąpił do realizacji programu Wyrównywanie różnic III z PFRON. Celem głównym działania jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia. Najbliższe lata mają kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski. Będzie to okres równoważenia finansów publicznych i zwiększania oszczędności, przy trwającym równolegle rozwoju opartym na likwidowaniu największych barier rozwojowych (tj. odrabianiu zaległości w infrastrukturze i zmniejszaniu różnic między regionami). Ruszają nabory i można otrzymać dofinansowanie z PFRON za pośrednictwem Starosta Powiatowego w Biłgoraju (na remonty budynków, zakup pojazdu).

Czy wiesz ile śmieci wyrzucasz? Jeden worek tygodniowo? Dwa? A może cztery? Ile jest tam plastiku i metali, a ile papieru? Ile szkła? Ile to miesięcznie? A ile w roku? Wyobraź sobie, że płacisz ryczałtową stawkę za 12 worków śmieci rocznie. Jeden miesięcznie. Jeśli przekroczysz ten limit, zapłacisz dopłatę za każdy dodatkowo wyrzucony worek. Co zrobisz, aby zmniejszyć ilość wyrzucanych śmieci? W tej grze zdobędziesz punkty albo zmniejszając ich ilość albo oddając jak najwięcej do recyklingu. A najlepsi mogą otrzymać tytuł „Ambasadora sortowania”…

Podkategorie