W dniach od 22 do 28 lutego br. trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Każda osoba zainteresowana może w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m. in. w sądach, prokuraturach, komendach Policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju. Coroczna organizacja obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Podjęte działania mają skutkować uzyskaniem przez potrzebujących skutecznej pomocy.

Konrad Deryło z I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju należy do grona dziesięciu najlepszych uczniów z województwa lubelskiego wyróżnionych w zawodach I stopnia XXVIII Olimpiady Informatycznej organizowanej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zawody zostały przeprowadzone w dniach 19 października – 23 listopada 2020 roku, a zadaniem uczestników było rozwiązanie zadań algorytmiczno-programistycznych.

Uprzejmie zapraszam na XXVI sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

Są konkretne informacje odnośnie etapu na jakim są prace przygotowawcze zmierzające do realizacji inwestycji pn. „Budowa zbiornika retencyjnego Brodziaki na rzece Czarnej Ładzie w gminie Biłgoraj”. W imieniu Zarządu Powiatu, w tej sprawie występował członek Zarządu Powiatu Jan Małysza. Interpelację do władz powiatowych składał także radny Mirosław Tujak.

Dziś w starostwie powiatowym w Biłgoraju podpisana została umowa z wykonawcą remontu hali sportowej w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Dziś także wykonawca odebrał plac budowy. Warta nieco ponad 2,5 mln zł inwestycja zakończyć ma się wczesną jesienią br. Prace inwestycyjne prowadzone będą przy wsparciu środków z Ministerstwa Sportu.

Uczennica Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, Tym razem Aleksandra Kruk wygrała XXV Przegląd Śpiewajmy Kolędy i Pastorałki w Jeżowem.
W swojej kategorii wiekowej uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Ola była bezkonkurencyjna. Pierwsza edycja Przeglądu została zapoczątkowana w  1996 roku i trwa do dnia dzisiejszego.Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Zima w ostatnim czasie pokazała nam swe oblicze. Silny mróz, intensywne opady śniegu oraz zawieje i zamiecie, spowodowały iż na dachach posesji zalega gruba warstwa śniegu.  Przy wystąpieniu odwilży nawis śnieżny osuwając się z wysokości powoduje realne zagrożenie dla pieszych i zaparkowanych aut. Należy także pamiętać, że śnieg zalegający na dachach może powodować niebezpieczne obciążenie dla jego konstrukcji.

Powiat Biłgorajski jest realizatorem „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej, które zamieszkują regiony słabo rozwinięte ekonomicznie i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Podkategorie