Zespół CSIRT NASK ostrzega

Zespołowi CERT Polska zostały powierzone obowiązki CSIRT NASK wynikające z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. Poz. 1560). Uzyskaliśmy informację o wiadomościach mailowych podszywających się pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, których celem jest wprowadzenie zamieszania w działaniu jednostek samorządu terytorialnego oraz wzbudzenie niepokoju wśród obywateli.

Nie masz szybkiego Internetu? Zgłoś zapotrzebowanie na internet.gov.pl

System informacyjny, zawierający dane o dostępie do usług stacjonarnego internetu szerokopasmowego, jest sukcesywnie aktualizowany. Od 1 grudnia 2022 r. zgłoszono możliwość świadczenia usługi dostępu do internetu w ponad 6,7 miliona punktów adresowych w Polsce, natomiast od 1 stycznia br. przyjęto prawie 2 800 zgłoszeń obywateli o zapotrzebowaniu na internet. Każdy z nas może sprawdzić, czy dany punkt adresowy jest w zasięgu internetu szerokopasmowego i zweryfikować poprawność przedstawionych w systemie danych.

ZUS. Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ od lutego

Od 1 lutego 2023 r. ZUS zacznie przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 1 lutego 2023 r.

Rządowe środki na zabytki. Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju odbyło się, w dniu 18 stycznia br. spotkanie informacyjne dotyczące Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Program, w swym założeniu, ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego  Nr 1 z dnia 16 stycznia 2023 r.

Wojewoda Lubelski wydał Rozporządzenie Nr 1 z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HAPI) w gospodarstwach utrzymujących drób na terenie powiatu krasnostawskiego, biłgorajskiego, lubelskiego, świdnickiego oraz zamojskiego. Powyższe rozporządzenie wprowadza na w/w obszarach restrykcje związane z nakazem utrzymywania drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem oraz z dzikimi ptakami. Wprowadza również nakaz karmienia i pojenia drobiu i ptaków.

Zarządzenie Nr 6/2023 Starosty Biłgorajskiego z dnia 16 stycznia 2023 roku

Zarządzenie Nr 6/2023 Starosty Biłgorajskiego z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Informacja z otwarcia ofert

Sześć firm chce wykonać zadanie pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Osuchach na potrzeby utworzenia Oddziału Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Osuchach”. Oferty wpłynęły w ramach postępowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Otwarcie złożonych przez firmy dokumentów odbyło się 12 stycznia 2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

I sesja Młodzieżowej Rady Powiatu

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju odbyło się dziś inauguracyjne spotkanie Młodzieżowej Rady Powiatu, w które zasiedli uczniowie szkół średnich Ziemi Biłgorajskiej. Młodzieżową Radę Powiatu tworzy 20 uczniów wybranych w wyborach przeprowadzonych na terenie placówek oświatowych. Dziś młodzi radni odebrali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie.

Podkategorie