Łącznie na zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratowania i ochrony ludności powiat biłgorajski przeznaczył 130 tys. zł. Środki te wesprą 40 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez zakup niezbędnego, profesjonalnego i specjalistycznego sprzętu służącego ochronie życia i zdrowia ludzi. Publikujemy dokładne wykazy jednostek OSP, sprzętu jaki zostanie zakupiony oraz wsparcia z budżetu powiatu biłgorajskiego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Biłgoraju w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na zadania planowane do realizacji w 2021 roku z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji zdrowia. Łącznie na działania w wymienionych obszarach powiat przeznaczył około 150 tys. zł. Środki te wesprą 64 projekty realizowane przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Publikujemy dokłade wykazy wspartych projektów.

W imieniu zespołu Wschodniego Akceleratora Biznesu serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w DemoDay, podczas którego 14 innowacyjnych spółek zaprezentuje efekty 6 miesięcznej inkubacji. Wydarzenie rozpocznie się w najbliższy czwartek godziny 10.00 na platformie Zoom, oraz będzie transmitowane na żywo na kanale Youtube. Szczegóły w poniższym artykule.

W ramach projektu „Bliski Powiat Biłgorajski” zostanie zapewnione  ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zapewnienie przez powiat biłgorajski usługi indywidualnego transportu door-to-door. Dzięki realizowanej przez Powiat usłudze transportowej, osoby z niepełnosprawnością lub o ograniczonej mobilności będą mieć zapewnione wsparcie związane z możliwością rozwijania aktywności w życiu społecznym, zawodowym i publicznym. Uruchomienie usługi bezpłatnego transportu dla mieszkańców gmin powiatu biłgorajskiego zostało zaplanowane na 1 czerwca 2021 roku.

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłoraju zaprasza do udziau w konkursie plastycznym na zaprojektowanie kartki świątecznej z wykorzystaniem motywu biłgorajskiego. Tematem konkursu jest kartka okolicznościowa z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych z motywami biłgorajskimi np. folkloru biłgorajskiego - pisanka biłgorajska, haft biłgorajski, krzyż biłgorajski; zabytków z terenu powiatu biłgorajskiego związanych ze świętami wielkanocnymi. Zapraszamy do udziału i zapoznania się z regulaminem konkursu.

W lutym br. miało miejsce rozstrzygnięcie Przeglądu Kolęd i Pastorałek, organizowanego przez Szkołę Podstawową w Józefowie i Caritas miejscowej parafii. Przegląd przybrał formę konkursu o zasięgu ogólnopolskim. Oczywiście z racji na panującą sytuację była to formuła on-line. Zainteresowanie Przeglądem zaskoczyło samych organizatorów, bowiem nagrania na konkurs przesłało aż 117 wykonawców, w tym 96 solistów i 21 zespołów nie tylko z okolic Józefowa, ale także z odległych miast, takich jak Warszawa czy Szczecin.

Organizatorem konkursu jest Pani Beaty Mazurek Poseł do Parlamentu Europejskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej. Konkurs rozpoczął się 15 lutego 2021 roku i trwa do 28 marca 2021 roku. Uroczyste rozstrzygnięcie odbędzie się 28 marca 2021 r. podczas wspólnej imprezy tradycyjno - obrzędowej na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej.

Czas pandemii koronawirusa jest niewątpliwie wyzwaniem dla zdrowia psychicznego i stanowić może sytuację kryzysową dla każdego z nas. Obecnie znaleźliśmy się w sytuacji realnego zagrożenia życia i zdrowia. Z chwilą, gdy nagle pojawił się nowy bodziec stresowy, o którym nie mieliśmy wiedzy i nie byliśmy przygotowani jak się zachować, nastąpiło zaburzenie naszego codziennego rytmu życia.