Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju informuje o naborze do V edycji Grupy Wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Grupa odbywać się będzie w budynku OIK w Biłgoraju, której rozpoczęcie zaplanowano na początek września 2021 roku, a jej spotkania będą miały charakter cykliczny - organizowany dwa razy w miesiącu. Program Grupy Wsparcia jest realizowany od 2015 roku, a aktualny nabór dotyczy już piątej edycji. Celem istnienia i działania Grupy jest dostarczenie kolejnych form pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej.

Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju, Dominika Kleban uzyskała tytuł finalisty etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, który odbył się 5-6 czerwca  2021 roku. W etapie centralnym województwo lubelskie reprezentowało siedmioro uczniów. Do finału olimpiady zakwalifikowani zostali licealiści, którzy napisali najlepsze prace na temat ochrony środowiska swojej najbliższej okolicy. Podczas zmagań finałowych  uczniowie rozwiązywali test i odpowiadali na pytania ustne. Uzyskany tytuł finalisty zapewnia Dominice wstęp na wybrane kierunki 64 uczelni wyższych w całej Polsce z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Powiat Biłgorajski w latach 2019 - 2020 realizował ważne cele publiczne i społeczne w ramach swoich kompetencji, na które to cele pozyskał znaczące środki finansowe ze źródeł krajowych i zagranicznych, jak też angażował znaczące środki własne. W czasie trwania VI kadencji Rady Powiatu z uwzględnieniem I półrocza bieżącego roku pozyskano na rozwój infrastruktury drogowej, szpitalnej, szkolnej, muzealnej, sportowej i geodezyjnej oraz realizację programów edukacyjnych i społecznych środki zewnętrzne w kwocie ponad 110,5 mln zł.

Zarząd Powiatu podjął dziś jednogłośnie uchwały powołujące dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat biłgorajski. Chodzi o dyrektorów I LO im. ONZ w Biłgoraju, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Biłgoraju. Uchwały powołujące wręczył dziś Przewodniczący Zarządu Powiatu, starosta Andrzej Szarlip.

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej: GMINA BIŁGORAJ 060213_2 Obrębów ewidencyjnych: ID 060203_2_0006 Dereźnia Majdańska, ID 060203_2_0008 Edwardów, ID 060203_2_0009 Gromada, ID 060203_2_0010 Hedwiżyn, ID 060203_2_0013 Korczów, ID 060203_2_0015 Majdan Gromadzki, ID 060203_2_0026 Teodorówka, ID 060203_2_0028 Wola, ID 060203_2_0029 Wolaniny Ratwica.

Rozporządzenie nr 16 Wojewody Lubeskiego z dnia 23 czerwca 2021 roku, uchyaljące rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego.

Rok 2021 został ustanowiony przez władze patowe Rzeczpospolitej Polskiej, jako Rok Powstań Śląskich. W bieżącym roku obchodzona jest także seta rocznica III powstania śląskiego. Na terenie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju posadzony został dąb pamięci, to realizacja uchwały podjętej przez Radę Powiatu w maju br. W ten sposób powiat biłgorajski uczcił III Powstanie Śląskie, w setną rocznicę jego wybuchu. To nasz hołd dla Powstańców za ich przywiązanie do Polski, patriotyzm i walki o granice naszej Ojczyzny - mówił przewodniczący Rady Powiatu w Biłgoraju, Marian Kurzyna.

Są już wyniki postępowań konkursowych kandydattów na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju, Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Biłgoraju.

Podkategorie