Jest już sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju odnośnie ochrony przeciwpożarowej w powiecie biłgorajskim. Powiat biłgorajski jest czwartym co do wielkości powierzchni powiatem w województwie lubelskim i zajmuje obszar 1 681 km2, a zamieszkuje go ponad 100 tys. mieszkańców. Gęstość zaludnienia w powiecie wynosi 61 osób/km2, przy średniej gęstości zaludnienia w kraju 124 osoby/km2. Na terenie powiatu biłgorajskiego znajduje się 5 miast i 179 miejscowości wiejskich, które podzielone są na 14 jednostek administracyjnych. Jest to 1 gmina miejska, 4 gminy miejsko-wiejskie i 9 gmin wiejskich.

Kolejne wyposażenie trafiło do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. W ramach projektu Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe, ZSZiO otrzymało sprzęt do pracowni gastronomicznej i kelnerskiej o wartości ponad 30 tys. zł.

1 sierpnia br. ruszają internetowe zapisy na Bieg Tropem Wilczym. To największy w Polsce bieg pamięci, który czci Żołnierzy Wyklętych". Od lat włącza się w niego także powiat biłgorajski. W tym roku, z racji pandemii, bieg przełożony został na 15 sierpnia. Zapisy potrwają do 13 sierpnia włącznie. Zapisy prowadzone są drogą elektroniczną, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Dla uczestników przewidziano pakiety startowe oraz pamiątkowe medale, które będą wręczane po zakończeniu biegu.

Zachęcamy do zapisów i zapoznania się z regulaminem.

Do rodziców w województwie lubelskim trafiło już prawie 4,5 mln zł z programu „Dobry Start”. Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosków, mogą skorzystać ze specjalnych dyżurów ekspertów blisko swojego domu. Od 1 lipca tego roku można składać wnioski o świadczenie 300 plus z programu "Dobry Start". W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o to świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Pieniądze z programu są wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy.

Pod koniec lipca br., odbyły się obrady XXX sesji Rady Powiatu w Biłgoraju. Wzięło w nich udział 20 na 23 radnych. Jedną z omawianych spraw była prezentacja I etapu koncepcji rozbudowy i modernizacji szpitala w Biłgoraju i w Tarnogrodzie mająca na celu znalezienie nowych i podtrzymanie obecnych funkcji jednostek. Na spotkaniu, przez architekta dr inż. Michała Grzymałę - Kazłowskiego, został przedstawiony wstępny projekt rozbudowy budynków. Przedstawił on metodę modernizacji i optymalizacji pracy szpitalnej, która polega głównie na dokładnym zbadaniu poprzez inwentaryzację funkcjonalną obecnego funkcjonowania szpitala oraz jego mocnych i słabych stron tak, aby docelowo stworzyć projekt sprawnie działającego szpitala.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju informuje, że od lipca br. odbędzie się kampania informacyjna nt. praw pracowników sezonowych w UE pod nazwą Rights for all seasons – Prawa przez cały rok, która potrwa do końca października br. Celem kampanii jest promowanie wśród pracowników sezonowych (głównie w rolnictwie) pochodzących z państw członkowskich UE i pracodawców zatrudniających tego typu pracowników, wiedzy o obowiązujących ich przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz podkreślenie źródeł wsparcia w zakresie informacji udzielanych w państwach członkowskich UE pracownikom i pracodawcom. Kampania zwraca uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w państwach członkowskich UE.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza rolników na bezpłatne leczenie rehabilitacyjne. Z sanatorium mogą skorzystać osoby ze schorzeniami narządu ruchu, pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą ma osoba, która uległa wypadkowi przy pracy rolniczej, ze schorzeniami układu krążenia, rolnicy, podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie albo podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą oraz renciści, mający ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.

Lubelski Park Naukowo - Techniczny S.A., jako partner odpowiedzialny za działania promocyjne, zaprasza do udziału w projekcie "Stop Boreliozie", współorganizowanym wraz z liderem - Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Salmed S.C. oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łęcznej będącym drugim Partnerem. Celem projektu jest edukacja zdrowotna i profilaktyka pozwalające na wykrycie zakażenia Borrelia burgdorfer we wczesnym stadium i rozpoczęcie leczenia. Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa lubelskiego. W szczególności zaproszeni są rolnicy, leśnicy, myśliwi oraz przedstawiciele innych zawodów należących do grupy ryzyka. Szczegóły w artykule.