Dzień Samorządu Terytorialnego to święto, które upamiętnia wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku. Były to pierwsze w pełni wolne i demokratyczne wybory w III RP. Reforma samorządowa powszechnie uważana jest za jedną z najlepszych w III RP. Przyniosła decentralizację władzy i upodmiotowienie lokalnych wspólnot. 27 maja warto więc pamiętać o ludziach, którzy się do tego przyczynili. Z tej okazji wszystkim  Samorządowcom życzenia składa Andrzej Szarlip Starosta Biłgorajski.
 

      Z okazji Dnia Matki wszystkim Mamom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności , a także szczere wyrazy uznania i wdzięczności za macierzyński trud. Życzymy Wam również abyście zawsze były doceniane, a miłość którą obdarzacie bliskich wracała do Was z podwójną siłą. Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip, Wicestarosta Biłgorajski Tomasz Rogala, Przewodniczący Rady Powiatu Marian Kurzyna.
 

     Zarząd Powiatu w Biłgoraju ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Pilotażowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych Uczestników Ruchu i Rowerzystów przy Drogach Powiatowych Powiatu Biłgorajskiego na 2020 rok.
 

      20 maja Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip uczestniczył w założycielskim zebraniu Euroregionu Roztocze w Tomaszowie Lubelskim. Celem podjętej inicjatywy jest  rozwój potencjału gospodarczego, kulturowego i turystycznego terenów pogranicza polsko-uraińskiego.  

        Wczoraj, tj. 20 maja 2020 r. Zarząd Powiatu przyjął kandydaturę na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju zaproponowaną przez Komisję Rekrutacyjną  do przeprowadzenia naboru.  Za najlepszą kandydatkę  do zatrudnienia, która posiada kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie zawodowe umożliwiające optymalne wykonywanie zadań uznano Panią Agnieszkę Kiesz, dotychczasową instruktor terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce.
 

     Pozyskaliśmy dodatkowe 10.000.000,-zl. na realizację pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Łączna kwota środków pozyskanych na realizację zadań wynikających z „Tarczy antykryzysowej to 30.000.0000,- zł. Od dzisiaj, tj. 20 maja 2020 r. rozpoczyna się kolejny nabór wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy. Wnioski można składać do 2 czerwca br. 
 

     Kwarantanna to odosobnienie osób zdrowych, które miały kontakt/styczność z chorymi, zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Przestrzegaj kwarantanny. Od Twojego zachowania zależy bezpieczeństwo innych!  Kwarantannie podlega osoba, która: wróciła z zagranicy, miała kontakt z osobą zakażoną, chorą lub podejrzaną o zakażenie, ma objawy, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem, mieszka wspólnie z osobą objętą kwarantanną.    
 

       Z okazji przypadającej 18 maja 2020 roku setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły, Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip razem z Przewodniczącym Rady Powiatu Marianem Kurzyna oraz Poseł na Sejm RP Beatą Strzałka  uczestniczył w oficjalnym otwarciu wernisażu wystawy "Karol Wojtyła. Narodziny" zorganizowanym przez Fundację Gaudium et Spes  oraz parafię św. Jana Pawła II w Biłgoraju.  Spotkanie rozpoczęło się od uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ks. prałat Józef Flis.