michal dziak kondolencje

Promesy na inwestycje współfinansowane z II edycji Polskiego Ładu wręczone

Dziś przed Krytą Pływalnią w Biłgoraju (obok ZSBiO), odbyła się konferencja prasowa, podczas której wręczono promesy dla samorządów powiatu biłgorajskiego w ramach II edycji Polskiego Ładu. Do samorządu powiatowego oraz samorządów gmin powiatu biłgorajskiego trafi ponad 143 tys. zł. 15 Jednostek Samorządu Terytorialnego z tym wsparciem realizować będzie 24 oczekiwane przez mieszkańców inwestycje.

Raport o stanie powiatu biłgorajskiego za 2021 rok

Na podstawie art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Obejmuje on podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu i budżetu. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium. Debata nad raportem o stanie powiatu biłgorajskiego za 2021 rok przeprowadzona zostanie na sesji absolutoryjnej Rady Powiatu, która odbędzie się 24 czerwca 2022 roku.

Z dotacją po innowacje - startuje kolejny konkurs Programu Polska Wschodnia

Mali i średni przedsiębiorcy z Polski Wschodniej po raz kolejny mogą otrzymać dotację na innowacje. Już za miesiąc rozpocznie się przyjmowanie wniosków w konkursie „Wdrażanie innowacji przez MŚP” w Programie Polska Wschodnia. Warunki konkursu znacznie uproszczono. Łączny budżet konkursu to 30 mln zł. Kwota ta może jednak ulec zwiększeniu o dodatkowe środki - po rozstrzygnięciu konkursów w innych działaniach Programu Polska Wschodnia. Przyjmowanie wniosków w konkursie rozpocznie się 12 lipca i potrwa do 5 sierpnia 2022 roku. Wnioski przyjmować będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Razem możemy więcej

Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip i mecenas Ireneusz Bulicz, reprezentowali samorząd powiatu biłgorajskiego na sportowo -  integracyjnym spotkaniu osób niepełnosprawnych "Razem możemy więcej". Wydarzenie odbyło się na Autodromie w Biłgoraju, uczestniczyło w nim kilkadziesiąt osób z województwa lubelskiego i województwa podkarpackiego.

Sytuacji ludności cywilnej w powiecie biłgorajskim w latach II wojny światowej

Pod patronatem starosty biłgorajskiego, odbyła się 2 czerwca 2022r., konferencja popularno - naukowa poświęcona sytuacji ludności cywilnej w powiecie biłgorajskim w latach II wojny światowej. Jej organizatorem było Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju. Patronatem wydarzenie objęła także poseł Beata Strzałka.

Weronika Osuch laureatką XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku gastronomia

W dniach 27 - 28 maja 2022 roku, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się etap centralny XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju. Patronuje mu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Olimpiada, przeprowadzana jest w trzech etapach. Pierwszym jest etap szkolnym (październik), drugim etap okręgowym (kwiecień) i trzecim etap centralnym (maj). Uczennicy Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących gratulujemy sukcesu.

Sukces uczennic I LO im. ONZ w Biłgoraju na Ogólnopolskim Biennale grafiki

Uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju zostały laureatkami XVI Ogólnopolskiego Biennale rysunku & grafiki. Martyna Kulanin zdobyła Nagrodę Główną, Wiktoria Czerw - wyróżnienie, natomiast Amelia Oleszek oraz Natalia Bryła - kwalifikacje do ogólnopolskiej wystawy pokonkursowej. Na konkurs, którego organizatorem był Młodzieżowy Dom Kultury we Wrocławiu wpłynęło 376 prac z 30 szkół, placówek oświatowych i pracowni plastycznych z całej Polski. Gratulujemy!

Podkategorie