Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Language - język

Nie było przestępstwa

Prokuratura Okręgowa w Radomiu umorzyła śledztwo prowadzone przeciwko Zarządowi Powiatu Biłgorajskiego poprzedniej kadencji. Śledztwo prowadzono po złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez Dorotę Flor Przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związkowej SP ZOZ w Biłgoraju Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych:
- w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków Zarządu Powiatu Biłgorajskiego w związku z prywatyzacją SP ZOZ w Biłgoraju w lipcu 2010r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez ARION Szpitale Sp. z o.o. w Lublinie i wyrządzenia Powiatowi Biłgorajskiemu i Skarbowi Państwa szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.
- w sprawie naruszenia przez likwidatora SP ZOZ w Biłgoraju w okresie od lipca do października 2010r. praw pracowniczych wynikających ze stosunku pracy i z ubezpieczenia społecznego poprzez nieregularne wypłacanie wynagrodzeń i zaniechania odprowadzenia do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne.
W obu wyżej wymienionych przypadkach Prokuratura nie doszukała się znamion czynu zabronionego.

„Świadomi zagrożenia”

LogoSZLasy Państwowe rozpoczynają społeczną kampanię informacyjno – edukacyjną „Świadomi zagrożenia”, współfinansowaną ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kampania obejmuje 10 województw charakteryzujących się największym stopniem zagrożenia pożarowego. Na terenie województwa lubelskiego realizowany jest projekt II „Ogień w lesie a przyroda II – drugi etap kampanii informującej społeczeństwo o zagrożeniu pożarowym w lasach”; obejmującej województwa południowo – wschodniej części Polski.

Czytaj więcej...

Gaz i instalacja solarna w DPS w Teodorówce

logo_-_rpo
Powiat Biłgorajski w terminie od 1 czerwca do 31 października br. realizuje projekt „Kompleksowej termomodernizacji obiektów wraz z modernizacją kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce”. Zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa VIII - Infrastruktura społeczna, Działanie 8.4 - Pomoc społeczna. Zgodnie z podpisaną umową z Funduszem wartość projektu wynosi 1 676 864,50 zł, całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 1 636 515,13 zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 wynosi 1 237 532,74 zł, (75,62% kosztów kwalifikowanych). Wkład własny Powiatu Biłgorajskiego wynosi 398 982,39 zł, (24,38% kosztów kwalifikowanych).

Czytaj więcej...

Bezpłatne porady prawne

Wsparcie kierowane jest do wszystkich tych, którzy nie potrafią sami poradzić sobie z problemami. W ramach projektu „Mam Prawo” z profesjonalnej pomocy prawników i doradców skorzystać będą mogły w szczególności osoby znajdujące się w sytuacji materialnej i rodzinnej uniemożliwiającej skorzystanie z odpłatnych porad. Pomagamy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji – osobom biednym, pokrzywdzonym, tym którzy stracili pracę, a często także nadzieję na lepszą przyszłość. Ulotka

Czytaj więcej...

Awanse nauczycielskie

odznaczenia_nauczycielskie_2011mKilkunastu nauczycieli otrzymało awanse zawodowe na nauczyciela mianowanego. Uroczyste spotkanie odbyło się w piątek 2 września w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju. Wręczał je Starosta Biłgorajski Marian Tokarski, Wicestarosta Stanisław Schodziński w asyście Kierownika Wydziału Edukacji Jana Komana.

Czytaj więcej...

Podkategorie

kanał informacyjny RSS

włącz

Odwiedza nas 73 gości oraz 0 użytkowników.