Instytut uznaje ogromną wartość muzyki i tańca polskiej wsi jako części dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Poprzez ogłoszony program Potańcówki Wiejskie, Instytut zamierza wzmacniać i upowszechniać ideę organizowania spotkań społeczności, dla których osią jest kultura ludowa pochodzenia lokalnego. W ten sposób Instytut chce pokazać, szczególnie młodemu pokoleniu, wartość rodzimych tradycji oraz ponadczasowość jej elementów. Celem Programu Potańcówki Wiejskie jest również wspieranie artystów i wykonawców w kultywowaniu muzyki tradycyjnej polskiej wsi.

potancowki wiejskie

LI sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Uprzejmie zapraszam na LI sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 25 maja 2023 roku o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

Publikujemy załącznik do uchwały nr 60/2023 Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia 15 maja 2023 roku, w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Powiat biłgorajski wspólnie z gminami chce wybudować ponad 5,5 km chodników

Od początku tej kadencji samorządu powiatowego, realizowany jest Pilotażowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych i Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego, zwany „Programem chodnikowym”. Polega on na udzieleniu wsparcia z budżetu powiatu biłgorajskiego samorządom gminnym na budowę chodników i ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych.

Szanowni Państwo, zamieszczamy Informator oświatowy na rok szkolny 2023/2024, wydany przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju. Do nieoceniona pomoc dla ósmoklasistów i ich rodziców, w wyborze kształcenia na poziomie szkoły średniej. Mogą Państwo pobrać plik, w którym znajduje się opis szkół ponadpodstawowych powiatu biłgorajskiego.

Do pobrania >>KLIKNIJ<<

DOFE Lubelskie

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, Priorytet X Lepsza Edukacja. Działanie 10.3 Kształcenie ogólne - konkurs nr FELU.10.03 – IZ.00-002/23, zostało opublikowane w dniu dzisiejszym.

Link: https://spbilgoraj.bip.lubelskie.pl/index.php?id=543&p1=szczegoly&p2=87202

Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w Województwie Lubelskim

Mieszkańcy Lublina i województwa lubelskiego!
Rodacy!

W tym roku świętujemy 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wyjątkowego dzieła w dziejach polskiego parlamentaryzmu i myśli polityczno-prawnej. Zrodzona w chwili śmiertelnego zagrożenia dla bytu państwowego ze strony ościennych mocarstw, miała na celu zreformować ustrój społeczno-polityczny, aby wzmocnić Rzeczpospolitą. W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja wspominamy z wdzięcznością i szacunkiem naszych przodków, którzy walczyli o wolność i niepodległość Ojczyzny.

Podkategorie