W styczniu 2022 roku, przypada 159 rocznica wybuchu powstania styczniowego. To polskie powstanie narodowe przeciwko rosyjskiemu zaborcy, ogłoszone Manifestem 22 stycznia 1863 roku, wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Trwało do jesieni 1864, a zasięgiem objęło ziemie Królestwo Polskie i ziemie zabrane. By uczcić ten zryw niepodległościowy powiat biłgorajski wydrukował plansze przypominające sytuację narodu polskiego bezpośrednio przed wybuchem powstania, wybuch powstania i osobę jego dyktatora oraz władze powstańcze i przebieg powstania na Lubelszczyźnie. Na planszach, które wiszą na ogrodzeniu I LO im. ONZ w Biłgoraju sa także informacje o bilansie powstania i jego upadku.

dzien babci i dziadka

Przy wsparciu powiatu biłgorajskiego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju powstał nowy pokój w celu zaopatrzenia wzmożonej potrzeby poradnictwa psychologicznego. Wiemy jak bardzo ważne jest, aby w sytuacji omawiania problemów, często trudnych, newralgicznych i stresujących klienci OIK-u mieli komfort rozmowy, a przy tym czuli się bezpiecznie i swobodnie. Inwestycja skupiła się na tym, aby pokój psychologa w OIK-u przede wszystkim spełniał funkcję ostoi, miejsca, w którym klienci mogli odpocząć i zrelaksować się.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie, które wprowadza pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP na obszarze całego kraju. Jest to najniższy stopień i dotyczy zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień alarmowy obowiązuje do 23 stycznia do godziny 23:59. Wprowadzenie stopnia ALFA-CRP ma charakter prewencyjny – wiąże się z cyber atakami, do których doszło w ostatnich dniach na Ukrainie.

Kolejne sukcesy na arenie ogólnopolskiej odnotowały dziewczęta z pracowni plastycznej Tęczowa Malarnia MDK w Biłgoraju. Klaudia Andrychiewicz i jej pięć koleżanek zostało laureatkami VII Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Niebo w Kolorze – Spotkanie w Zorzą Polarną” - Płock 2021.

Gratulujemy i zachęcamy do podziwiania obrazów młodych artystek!

gosia andrzejewicz

Misją MRiRW jest zapewnienie optymalnych warunków umożliwiających zrównoważony rozwój polskiej wsi, rolnictwa i rybactwa. Dlatego, w ślad za inicjatywami wskazanymi w Polskim Ładzie oraz Polskim Ładzie dla Polskiej Wsi, realizowany jest projekt strategiczny, którego celem jest zmniejszenie wymagań biurokratycznych i ułatwienie zakładania lub prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności związanej z rolnictwem. Chodzi o to by rolnicy i pozostali mieszkańcy wsi korzystali z wysokiej jakości usług publicznych, dzięki czemu zostanie też uwolniona wiejska działalność gospodarcza.

W ramach działalności prewencyjnej mającej na celu zmniejszenie ilości wypadków w rolnictwie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza III edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Konkurs pt. "Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy" kierowany jest do dzieci urodzonych w latach 2008 - 2011. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu w KRUS. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (minimum 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych.

Podkategorie