Inwestycja powiatu biłgorajskiego przykładem dla innych


3 marca 2023r. W Starostwie Powiatowym w Biłgoraju gościli przedstawiciele inicjatywy budowy toru do sportów motorowych w Rybniku. Tematem spotkania były rozmowy o rewitalizacji i rozbudowie Autodromu w Biłgoraju i wymiana doświadczeń związanych z tego typu inwestycją.

Biłgoraj. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca - decyzją polskiego Sejmu obchodzony jest w naszej Ojczyźnie Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych. Główną ideą tego święta święta jest oddanie czci i należnego honoru żołnierzom podziemia antykomunistycznego, Bohaterom walk o wolną i suwerenną Polskę, którzy nigdy nie pogodzili się z sowiecka okupacją naszego kraju.

kondolencje grabias

Podsumowanie akcji dokarmiania ptaków. Pracownicy Starostwa spotykali się z uczniami

Podsumowanie akcji dokarmiania ptaków zimą przeprowadzanej każdego roku w okresie jesienno - zimowym przez pracowników Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, w palcówkach oświatowych na terenie powiatu biłgorajskiego w ramach Programu Edukacji Ekologicznej.

debata spoleczna z policja

Uczniowie ONZ-etu na warsztatach medycznych

Młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju od kilku lat uczestniczy w różnych formach zajęć: wykładach, warsztatach oraz zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dzięki takim formom współpracy licealiści zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu nauk medycznych, wykraczające poza program szkoły ponadpodstawowej. Młodzi ludzie mają także okazję bliżej poznać środowisko akademickie i bazę dydaktyczną uczelni.

W marcu jedziemy do Łodzi

26 stycznia 2023 r. odbył się II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży. Wzięli w niej udział uczniowie o specjalności technik przemysłu mody z 27 szkół z całej Polski. Organizatorem olimpiady jest Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Żeby przejść do etapu centralnego, trzeba było wykazać się wiedzą z konstrukcji i modelowania odzieży, stylów w ubiorach, maszyn i urządzeń w przemyśle tekstylnym, materiałoznawstwa odzieżowego, technologii wytwarzania odzieży i marketingu mody.

Celem programu jest zmniejszenie umieralności i zapadalności na ten nowotwór

W województwie lubelskim można bezpłatnie wykonać kolonoskopię w ramach programu badań przesiewowych raka jelita grubego w 17-tu pracowniach endoskopowych.

Podkategorie