„Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych i Lubelskie Forum NGO” połączone z Galą Trzeciego Sektora odbędzie się w dniach 21 - 22 września 2021 roku w Lublinie. Wydarzenie współorganizowane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych jest kontynuacją Konwentu „Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym i Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych” z lat ubiegłych. Jest to szczególna uroczystość, w której uczestniczą przedstawiciele  wszystkich organizacji angażujących się w pracę wspierającą wartościowe przedsięwzięcia na rzecz trzeciego sektora.

-Prace remontowe Zagrody Sitarskiej były zaplanowane jeszcze w ubiegłym roku. Obecnie remontem objęte jest poszycie dachowe na budynku mieszkalnym oraz ganek budynku mieszkalnego. Na domu mieszkalnym Zagrody Sitarskiej wymieniamy poszycie dachowe. Wynika to z tego, że było już kilka poważnych przecieków, nie tylko na dachu domu mieszkalnego ale także na budynkach inwentarskich, które wspólnie stanowią zespół budynków - mówi Marek Majewski, Dyrektor Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju.

Agnieszka Cieślak, tegoroczna absolwentka ZSBiO, została laureatką konkursu o Złoty Indeks Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, który został rozstrzygnięty na pzrełomie lipca i sierpnia br. Konkurs, skierowany do tegorocznych maturzystów, wymagał napisania pracy w formie eseju na temat: „Pandemia – szanse i wyzwania”. Agnieszka Cieślak w swojej pracy szczególnie zwróciła uwagę na pogorszenie się sytuacji kobiet w na rynku pracy oraz zmianach, jakie będą konieczne, aby stworzyć im bardziej elastyczne warunki, dzięki którym będą mogły pogodzić obowiązki rodzinne z zaangażowaniem w obowiązki zawodowe.

W sierpniu br. na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz powiatu biłgorajskiego nastąpiło otwarcie zrewitalizowanego kompleksu Izby Leśnej we Floriance. Obiekt po trzech latach został otworzony na nowo. Florianka to dawna osada leśna. Znajduje się tutaj odnowiona Izba Leśna oraz nowopowstała ścieżka dendrologiczna, folwark, Ośrodek Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego i kilka budynków związanych z tą osadą. Wspomniana Izba Leśna we Floriance powstała w 2004 roku w odrestaurowanej dawnej leśniczówce Ordynacji Zamojskiej z 1830 roku. Mieszkał tam leśniczy z rodziną, który zarządzał okolicznymi lasami. Z miejscem związana jest rodzina Szklarzy, która mieszkała tutaj równo 80 lat, od początków XX wieku. Od ich nazwiska pochodzi zwyczajowa nazwa tego miejsca – „Szklarzówka”, czyli budynki pozostałe po dawnych zabudowaniach leśniczówki. To właśnie te budynki zostały zrewitalizowane.

Trwa rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od miasta Biłgoraj do granicy Województwa Lubelskiego. Jest to najdłuższa w Polsce droga wojewódzka (liczy 225 km), biegnąca z Lublina do Grabownicy Starzeńskiej m. in. przez Biłgoraj. Jest to również jeden z dłuższych szlaków drogowych łączących województwa podkarpackie i Lubelskie. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm UNIBEP z Bielska Podlaskiego oraz Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy. Rozpoczęcie robót budowlanych na odcinku od miast Biłgoraj i Tarnogród nastąpiło 9 stycznia 2021 roku, a ich zakończenie planowane jest na pierwszy kwartał 2022 roku.

Departament Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Filmowym „Lubelskie. Smakuj życie!” na najlepszy film promujący region.
Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody w postaci kart zakupowych o wartości od 500 zł do 2000 zł. Termin nadsyłania filmów mija 17 września br. - Lubelskie przyciąga coraz większą liczbę turystów, a jednocześnie wciąż pozostaje nieodkryte. Tu czas płynie wolniej. Pokażcie Państwo fragment swojej wędrówki po naszym regionie i weźcie udział w konkursie, którego celem jest promocja turystyczna województwa - zachęca Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Dziś w budynku Starostwa Powiatowego w Biłgoraju odbyło się spotkanie rekrutacyjne do programu „Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski”, który realizowany jest w oparciu o nawiązane partnerstwo Powiatu Biłgorajskiego, będącego liderem projektu, a Gminą Tereszpol będącą partnerem projektu. W godzinach od 9:00 do 11:00. można było przyjść i uzyskać informacje na temat programu. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 11 - Włączenie społeczne, Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020.

W związku z ogłoszonym Narodowym Programem Szczepień oraz w ramach akcji #SzczepimySię z OSP, podczas dożynek powiatu biłgorajskiego będzie możliwość zaszczepienia się przeciw Covid-19 jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson. Podczas imprezy, która odbędzie się w niedzielę 29 sierpnia br. nad Zalewem Biszcza - Żary, przygotowany zostanie przez jednostkę OSP Biszcza tymczasowy punkt szczepień. Przewidziana liczba dawek na ten dzień wynosi 100.