8 sierpnia 2021 roku, przy Remizie w Wólce Biskiej odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Wólczanki”. Sponsorem pikniku było m. in. Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, które przekazało KGW „Wólczanki” na organizację wydarzenia kwotę 3 tys. zł w ramach współpracy powiatu biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi. Piknik był formą powitania lata. Pomysł na imprezę powstał w środowisku działaczek KGW i dzięki dotacji z powiatu biłgorajskiego.

Trwa wielkie wydarzenie - międzynarodowy wyścig kolarski - 78. edycja Tour de Pologne UCI World Tour. Jest to jeden z najstarszych wyścigów kolarskich na świecie. W tej edycji kolarze przejeżdżają również przez nasze województwo, a co więcej - także przez nasz powiat. W tym roku wyścig rozpoczął się 9 sierpnia w Lublinie. O godzinie 13:05 na placu Zamkowym nastąpił start honorowy, po czym o 13:30 (w odległości 9,3 km od startu honorowego), start ostry. Pierwszy etap wyścigu kończył się w Chełmie i przejeżdżał przez malownicze tereny gminy Turobin, Goraj i Frampol.

Ruszyła petycja biłgorajski Automobilklub zorganizował w sprawie rewitalizacji Autodromu. Celem petycji jest pokazanie władzom krajowym, że społeczność rzeczywiście chce nowego toru. Jak podkreślają twórcy petycji, działają oni w imieniu mieszkańców powiatu biłgorajskiego którzy ją podpisali, sympatyków sportów motorowych, członków Automobilklubu Biłgorajskiego oraz wszystkich, którym leży na sercu dobro i promocja regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych. Biłgorajski autodrom w końcu otrzymał szansę na modernizację. Po wielu latach walki o teren z właścicielem prywatnym obiekt powrócił w końcu jako własność powiatu biłgorajskiego.

Ogłoszenie Powiatowego Lekraza Weterynarii w Biłgoraju, odnośnie wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Odbyło się już posiedzenie komisji oceny wniosków w ramach „Pilotażowego programu poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu i rowerzystów przy drogach powiatowych powiatu biłgorajskiego” czyli tzw. programu chodnikowego. Komisja sprawdziła pod względem formalnym i dokonała oceny 9 wniosków, które wpłynęły od 8 gmin. O dofinansowanie ubiegały się gminy Biszcza, Potok Górny, Tarnogród, Księżpol, Tereszpol, Aleksandrów, Biłgoraj i Turobin. Wszystkie wnioski otrzymały pozytywną ocenę formalną.

Emeryci, renciści i osoby pobierające zasiłki mogą już samodzielnie pobierać dokumenty, które potwierdzają dane o ich świadczeniach z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla innych instytucji. To internetowa usługa, z której wcześniej korzystali już ubezpieczeni i przedsiębiorcy. Klienci mogą pobrać potwierdzenia przez internet, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Gotowy dokument mogą zapisać na komputerze albo wysłać e-mailem.

Każdego roku Starostwo Powiatowe w Biłgoraju organizuje dożynki, czyli ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. W tym roku odbędą się one w niedzielę 29 sierpnia w gminie Biszcza, a dokładniej nad zalewem Biszcza - Żary. Do wspólnego świętowania zapraszają Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip oraz wójt gminy Biszcza Zbigniew Pyczko. Dożynki to etniczne święto słowiańskie, którego tradycja sięga XVI wieku. Zwyczaj ten w różnych stronach Polski określany był jako wyżynki, obrzynki, wieniec, wieńcowe lub okrężne. Jest to połączenie dwóch staropolskich zwyczajów, okrężnego i dożynek, które w przeszłości były osobnymi świętami.

Spotkanie rekrutacyjne do Seniorzy na Start - Powiat Biłgorajski odbędzie się 11 sierpnia br. w sali 104 od godziny 9 do 11, w tych godzinach można przychodzić i dowiadywać się o projekcie, oczywiście w budynku Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, ul. Tadeusza Kościuszki 94. Szczegółowe informacje znajdą Pańśtwo także na stronie https://seniorzy.bilgorajski.pl/projekt/ Powiat Biłgorajski w partnerstwie z Gminą Tereszpol zaprasza do udziału w projekcie „Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski”. Projekt kierowany jest do 44 osób, w tym do minimum 40 osób po 60 roku życia, niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu miasta Biłgoraj i gminy Tereszpol. Osoby te będą brały udział w zajęciach prowadzonych w 2 Klubach Seniora w Biłgoraju w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów i w remizie OSP w Szozdach.