starosta_tokarski_mW sobotę, 27 listopada odbyła się pierwsza sesja IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju. Nowo wybrana rada funkcję Starosty powierzyła Marianowi Tokarskiemu (na zdjęciu). Wicestarostą mianowany został Stanisław Schodziński, a etatowym członkiem Zarządu Józef Czarny. Funkcję członków Zarządu powierzono Jarosławowi Piskorskiemu i Alfredowi Sobótce. Przewodniczącym Rady wybrany został Mirosław Poźniak. Decyzją radnych funkcję wiceprzewodniczących powierzono Marianowi Kurzynie oraz Mirosławowi Siwikowi.

Wysokie 6 miejsce w województwie lubelskim zajął Powiat Biłgorajski w rankingu Elita Zarządzania - Samorząd 2010. Ranking zorganizowało wydawnictwo Rzecz o Biznesie ukazujące się na łamach dziennika Rzeczpospolita.
Zajęliśmy 6 miejsce w kategorii „Powiaty województwa lubelskiego”. Organizatorzy projektu Elita Zarządzania sprawdzali czy potrafiły wykorzystać szanse, jakie stworzyły ostatnie cztery lata. Badano w jakim stopniu rosły budżety, kwoty na inwestycje, pieniądze pozyskiwane z zewnątrz, ale także to, czy liczba mieszkańców wzrosła i jak kształtują się dochody oraz wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dlatego tak bardzo cieszy fakt z naszej wysokiej lokaty w tym rankingu.
Województwo lubelskie tworzą 4 powiaty grodzkie i 20 powiatów ziemskich. Nasz powiat w rankingu wyprzedziły tylko powiaty: bialski, lubelski, tomaszowski, łukowski i łęczyński.

M.Szewczuk

nasze_bilgorajskie_m10Podczas ostatniej sesji tej kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbyła się 10 listopada, doceniono 10 wyróżniających się przedsiębiorców z terenu naszego powiatu. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz statuetki opatrzone tytułem Nasze Biłgorajskie.

den1m
We wtorek, 12 października, w Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju, odbyła się uroczystość okazji Dnia Edukacji Narodowej. Spotkanie zorganizowały władze Powiatu Biłgorajskiego. Wyróżniono 21 nauczycieli.

Inwestycje realizowane z udziałem środków UE

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Oś Priorytetowa V: Transport. Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy, realizowana jest przebudowa drogi powiatowej Nr 2943L Księżpol – Obsza, łączącej drogę wojewódzką Nr 835 w m. Księżpol z drogą wojewódzką Nr 849 w m. Łukowa I Etap”