pomoz_dzieciom_-_mPracownicy Starostwa Powiatowego w Biłgoraju czynnie włączyli się w akcję „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. W czwartek, 29 grudnia, przeprowadzono zbiórkę darów dla dzieci. Każdy z pracowników coś przyniósł. To już 19 edycja akcji. Jeszcze przed rozpoczęciem zbiórki sztab ustala, do jakiej organizacji trafią dary. Paczki otrzymują także rodziny, które zgłaszają się do organizatorów osobiście. W roku ubiegłym pomoc trafiła do ponad 130 placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz około 15 tys. rodzin.

oplatek_-_m
Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia radni Rady Powiatu w Biłgoraju podzielili się opłatkiem. Spotkanie odbyło się w środę, 21 grudnia, w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, tuż po obradach sesji. Była wspólna modlitwa, kolędy i życzenia.

Przez aklamację Rada Powiatu w Biłgoraju przyjęła stanowisko w sprawie obrony Krzyża w Sejmie. Decyzja zapadła podczas obrad sesji Rady Powiatu w środę, 21 grudnia. Poniżej treść stanowiska.

narada_samorzadowcow-m
Drogi, gospodarka odpadami oraz energia elektryczna – takie tematy poruszano podczas grudniowej narady samorządowców powiatu biłgorajskiego. Spotkanie odbyło się w poniedziałek, 19 grudnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

23

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju zawiadamia o zakończeniu realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.„WSPARCIE – SZANSA – SUKCES”
dla uczniów i uczennic Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju