Wsparcie kierowane jest do wszystkich tych, którzy nie potrafią sami poradzić sobie z problemami. W ramach projektu „Mam Prawo” z profesjonalnej pomocy prawników i doradców skorzystać będą mogły w szczególności osoby znajdujące się w sytuacji materialnej i rodzinnej uniemożliwiającej skorzystanie z odpłatnych porad. Pomagamy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji – osobom biednym, pokrzywdzonym, tym którzy stracili pracę, a często także nadzieję na lepszą przyszłość. Ulotka
 

Wychodząc naprzeciw społecznym potrzebom nasz projekt obejmie swoimi działaniami w szczególności osoby zamieszkałe w miastach powiatowych, miasteczkach oraz na terenach pozamiejskich, gdzie tego typu wsparcie było jak dotąd niedostępne. Dodatkowo system porad wyjazdowych obejmie osoby nie mogące swobodnie poruszać się – starsze, niepełnosprawne, opiekujące się osobami zależnymi.

 
W odpowiedzi naproblemy lokalnej społeczności w dostępie do informacji i bezpłatnych usług prawnych prowadzona jest intensywna kampania promocyjna poradnictwa. Dodatkowo cyklicznie wydawany będzie biuletyn informacyjny w formie bezpłatnego kwartalnika, dostępnego też na stronie internetowej projektu. Publikowane w biuletynie teksty prezentować będą prawne aspekty najbardziej popularnych obszarów życia społecznego, zawodowego i gospodarczego oraz najczęstsze problemy, z którymi spotykają się mieszkańcy regionu oraz możliwość ich rozwiązania.
 

Funkcjonujące Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Biłgoraju   powstało w ramach  projektu „MAM PRAWO” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Organizatorem jest Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych w partnerstwie z Urzędem Miasta Opole Lubelskie. Projekt objęty jest patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Krzysztofa Hetmana.

 
Celem projektu „Mam Prawo” jest zapewnienie do kwietnia 2014 r. - mieszkańcom powiatu biłgorajskiego dostępu do wysokiej jakości bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
 
 
 

Kamila Niziołek-Duda

 
 
Biuro Porad Prawnych  i Obywatelskich w Biłgoraju
 
ul. Kościuszki 31 (I p.)
 
23-400 Biłgoraj
 
Tel.: 513 080 386
 
e-mail: bilgoraj@mamprawo.eu