Prezentujemy stanowisko dotyczące artykułu pt. „Tarnogród walczy o szpital”, który opublikowany został na stronie internetowej bilgoraj.com.pl w dniu 17.02.2011r.

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Biłgorajskiego!

Nie zgadzamy się na zmiany w funkcjonowaniu szpitala w Tarnogrodzie. Jesteśmy oburzeni faktem, iż NFZ w tym roku nie zakontraktował usług wykonywanych w tamtejszej jednostce zdrowia. Wielokrotnie wnioskowaliśmy do władz Lubelskiego Oddziału NFZ o uwzględnienie szpitala w Tarnogrodzie i przyznanie środków na funkcjonowanie oddziału wewnętrznego. Jednak Fundusz okazał się nieugięty na wnioski spółki ARION prowadzącej obecnie szpital w Biłgoraju oraz na wnioski Powiatu, a także władz gminy Tarnogród i mieszkańców Tarnogrodu oraz gmin sąsiednich, którzy aktywnie włączyli się do walki o ten oddział. Niestety my, jako samorząd powiatowy możemy tylko do NFZ wnioskować. Finansowanie służby zdrowia w naszym kraju jest całkowicie wyprowadzone poza budżety samorządów. W budżecie Powiatu Biłgorajskiego nie ma więc środków na służbę zdrowia. Pomimo to wielokrotnie poręczaliśmy szpitalowi pożyczki i kredyty, sami zaciągaliśmy zobowiązania finansowe (tylko w 2010 roku zaciągnęliśmy kredyt na ponad 17 mln zł na spłatę długów szpitala) i sami wszystkie te zobowiązania za szpital spłacamy i spłacać będziemy nadal. Trzeba mieć świadomość, że to odbywa się kosztem nakładów na inne dziedziny za które powiat też odpowiada, a dokładniej: kosztem budowy dróg i nakładów inwestycyjnych na naszą oświatę oraz na ośrodki pomocy społecznej. Tyle ile wydamy na szpital – o tyle mniej wydamy na drogi, szkoły i pomoc społeczną. Przypomnijmy – do chwili obecnej Powiat Biłgorajski na szpital przekazał ze środków własnych oraz pozyskał środków zewnętrznych ponad 70 mln zł. Ale do końca zakończenia procesu przekształcenia SP ZOZu, powiat przekaże w sumie na szpital ponad 105 mln zł! Wszystkie te środki przeznaczone zostały tylko i włącznie na szpital i jego działalność: na rozbudowę, na sprzęt medyczny, na bieżące utrzymanie w tym na pensje dla pracowników.
Jest to potężna kwota, szczególnie w porównaniu do innych zadań realizowanych przez powiat. Na wszelkie zadania drogowe przekazujemy prawie 10 mln zł, na oświatę jest to suma około 35 mln zł, na wszelką pomoc społeczną z budżetu wydatkujemy corocznie ponad 12 mln zł. W tym roku na inwestycje w powiecie zaplanowaliśmy ponad 12 mln zł. Tych zadań inwestycyjnych byłoby nieporównywalnie więcej, gdyby nie zadłużenie szpitala, które przejęliśmy i które zobowiązaliśmy się spłacić.
Tymczasem finansowanie służby zdrowia to zadanie Narodowego Funduszu Zdrowia. To tam zapadają decyzje ile środków przyznać i jakiemu szpitalowi oraz gdzie będą funkcjonowały poszczególne oddziały szpitalne. Może nam się nie podobać, że nie ma oddziału wewnętrznego w Tarnogrodzie, ale decyzja o tym zapada poza strukturami powiatu.
Szanowni Państwo
Zobowiązaliśmy spółkę ARION do ponownego wystąpienia do lubelskiego NFZ o zawarcie w drodze rokowań kontraktu w zakresie „choroby wewnętrzne – hospitalizacja” dla miejsca udzielania świadczeń w Tarnogrodzie. Liczymy na pomyślne zakończenie tego procesu.

Starosta

Marian Tokarski