tworcy_kultury_-_mZa propagowanie, pracę i promowanie naszej rodzimej kultury kilkadziesiąt osób otrzymało wyróżnienia i podziękowania od Starosty Biłgorajskiego. Powiatowy Dzień Twórcy Kultury odbył się w piątek, 7 października. W MDK w Biłgoraju na zaproszenie Starosty zebrali się reprezentanci świata kultury ze wszystkich gmin z terenu powiatu.

basen-m

Podczas tegorocznych wakacyjnych miesięcy na krytej pływalni w Biłgoraju przeprowadzono modernizację instalacji uzdatniania wody. Spotkanie podsumowujące inwestycję odbyło się w poniedziałek, 3 października.

gora

Konkurs „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego” organizowanym w ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian”. Realizacja Konkursu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Honorowy patronat nad konkursem objął Pan Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego.

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

droga_dereznia_-_m
Zakończył się remont drogi powiatowej relacji Zagumnie – Biłgoraj – Majdan Nowy. Poprawiono nawierzchnię na odcinku łączącym dwie drogi wojewódzkie Nr 858 i 835. Wartość zadania to 2 mln 480 tys. zł.