Wsparcie kierowane jest do wszystkich tych, którzy nie potrafią sami poradzić sobie z problemami. W ramach projektu „Mam Prawo” z profesjonalnej pomocy prawników i doradców skorzystać będą mogły w szczególności osoby znajdujące się w sytuacji materialnej i rodzinnej uniemożliwiającej skorzystanie z odpłatnych porad. Pomagamy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji – osobom biednym, pokrzywdzonym, tym którzy stracili pracę, a często także nadzieję na lepszą przyszłość. Ulotka

odznaczenia_nauczycielskie_2011mKilkunastu nauczycieli otrzymało awanse zawodowe na nauczyciela mianowanego. Uroczyste spotkanie odbyło się w piątek 2 września w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju. Wręczał je Starosta Biłgorajski Marian Tokarski, Wicestarosta Stanisław Schodziński w asyście Kierownika Wydziału Edukacji Jana Komana.

Powiat Biłgorajski został objęty wieloletnim programem pn „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. W dniu dzisiejszym w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie Starosta Biłgorajski Marian Tokarski, Wicestarosta Stanisław Schodziński przy kontrasygnacie Skarbnika Grzegorza Płechy podpisali umowę na dotację celową z Ministerstwa Zdrowia z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań przejętych przez Powiat po przekształconym szpitalu w Biłgoraju. Jest to kwota 16 mln 629 tys. zł.
dozynki_2011m
Rolnicy powiatu biłgorajskiego podczas ostatniej niedzieli, 28 sierpnia, spotkali się na uroczystej mszy dożynkowej. Po wspólnej modlitwie wszyscy podzielili się chlebem. Dopisali goście i pogoda. W tym roku dożynki Powiatu Biłgorajskiego odbyły się w Gminie Tereszpol.

basen_-_m
Trwają prace przy modernizacji instalacji uzdatniania wody w pływalni działającej przy Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Koszt to 519 tys. 516 zł. Zadanie finansuje Powiat Biłgorajski, który pozyskał na ten cel częściowo umarzalną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 415 tys. zł.