stan_woj_-_m
Obchody 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Powiecie w powiecie biłgorajskim odbyły się w kościele p.w. Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju. Organizacją zajęło się Starostwo Powiatowe, parafia oraz Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej.

zsr-mSzkoła Przysposabiająca do Pracy działająca w ramach Zespołu Szkolno-Rewalidacyjnego w Teodorówce przeniesiona została do wynajętych pomieszczeń Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju. Nowa siedziba dla Zespołu Szkolno – Rewalidacyjnego została oficjalnie otwarta w piątek 9 grudnia. Uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz przedstawiciele samorządu Powiatu Biłgorajskiego mieli okazję obejrzeć pomieszczenia szkoły. Była też msza i poświęcenie klas.

nagroda_znp-m
Powiat Biłgorajski otrzymał zaszczytny tytuł „Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom”. Wyróżnienie wręczone zostało podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbyła się 24 listopada. Nagrodę wręczał Grzegorz Dobrzyński prezes biłgorajskiego oddziału ZNP. W rankingu wyróżniane są samorządy, które szczególny nacisk kładą na rozwój oświaty.

zyczenia_tokarskaWe wtorek, 22 listopada, Starosta Biłgorajski złożył życzenia wszystkim pracownikom socjalnym, z okazji ich święta, czyli Dnia Pracownika Socjalnego, które w Polsce obchodzone jest 21 listopada. Życzenia i kwiaty przekazane zostały na ręce dyrektor DPS w Teodorówce Beaty Tokarskiej, podczas spotkania podsumowującego inwestycję „Kompleksowej termomodernizacji obiektów wraz z modernizacją kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce”.
dps_teodorowka-mNowa kuchnia, kotłownia i pralnia – wszystko za 1 mln 676 tys. zł. We wtorek 22 listopada dokonano podsumowania inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów wraz z modernizacją kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce”. Zadanie zrealizowano przy znaczącym udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa VIII- Infrastruktura społeczna, Działanie 8.4 -  Pomoc społeczna).