w sprawie planów Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących likwidacji Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju:

O planach Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących zmian w strukturze Sądu Rejonowego w Biłgoraju dowiedzieliśmy się z doniesień medialnych. Jesteśmy zaniepokojeni tymi informacjami. Ubolewamy też nad faktem, iż nikt drogą oficjalną nie poinformował nas o tych zamiarach. Naszym zdaniem likwidacja Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju jest niedopuszczalna i przede wszystkim niekorzystna szczególnie z uwagi na możliwość egzekwowania przed sądem praw pracowniczych przez mieszkańców Powiatu Biłgorajskiego. Jesteśmy w trakcie przygotowywania stanowiska sprzeciwiającego się tym zamiarom oraz prośby o pozostawienie Sądu Rejonowego w Biłgoraju w obecnej strukturze. Nasz apel skierujemy do Ministerstwa Sprawiedliwości, Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa i Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz do Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu i w Lublinie.

Starosta

 

Marian Tokarski

W związku z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego na terenie Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, Starosta Biłgorajski wezwał dyrektora do złożenia natychmiastowych wyjaśnień. Właściwe działania Zarząd Powiatu podejmie po otrzymaniu oficjalnych informacji z Prokuratury oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem dyrekcji Muzeum.
 
Magdalena Szewczuk
Rzecznik Prasowy
W internacie Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, gdzie zakwaterowani są również uczniowie LO im. ONZ, centralne ogrzewanie wymaga generalnego remontu. Koszt tej inwestycji oszacowano na 460 tys. zł. Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Biłgorajskiego, które odbyło się 19 stycznia, ustalono o konieczności pozyskania na to zadanie dofinansowania z rezerwy MEN. Istnieje możliwość otrzymania 50% kosztów realizacji inwestycji. Zadanie zaplanowano do wykonania jeszcze w tym roku.

M.Szewczuk

Władze powiatu biłgorajskiego, jeszcze w tym roku, planują przeprowadzić remont dachów na dwóch budynkach Centrum Kształcenia Praktycznego funkcjonujących w ramach Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju. Decyzja zapadła podczas obrad Zarządu, który odbył się w środę 19 stycznia. Koszt tej inwestycji szacowany jest na 653 tys. zł. Powiat na ten cel chce pozyskać środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Istnieje możliwość otrzymania z rezerwy ministerialnej dofinansowania w wysokości 50 % kosztów inwestycji.

M.Szewczuk

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych spotkali się z Marianem Tokarskim Starostą Biłgorajskim. Było to robocza narada dotycząca bieżącej działalności szkół podległych Starostwu oraz planów na najbliższe miesiące. Spotkanie odbyło się w czwartek 13 stycznia, w sali konferencyjnej Starostwa.
M.Szewczuk