logo_cop_bialetloProjekt "Centrum Organizacji Pozarządowych Domu Europy" realizowany jest przez Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej "Dom Europy", które zrzesza samorządy Województwa Lubelskiego wszystkich szczebli. Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych z Lubelszczyzny oraz osób poszukujących porady prawnej działających w ramach III sektora.

Projekt przewiduje szereg działań m.in.:

Szkolenia „Profesjonalizacja III sektora” dla 120 osób, zajęcia prowadzone w trybie wieczorowym i weekendowym,
- Zarządzanie organizacją: zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi, strategia rozwoju,
- Finanse, księgowość i fundusze UE dla NGO,
- Pozyskiwanie i aktywizacja członków,
- Aspekty prawne: zakładanie i funkcjonowanie NGO.
Spotkania z doradcami prawno-organizacyjnymi i finansowymi w siedzibie organizacji pozarządowych i siedzibie biura COP.
Opracowanie kompleksowego Indywidualnego Planu Rozwoju organizacji
Spotkania aktywizujące nt. tworzenia nowych inicjatyw obywatelskich
Działania informacyjne i pomoc dla NGO w ramach biura COP
Opracowanie i wydanie przewodników po organizacjach pozarządowych z terenu każdego powiatu woj. lubelskiego

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie www.cop.lubelskie.pl

Projekt wspołfinansowany ze środków unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.